Lokale en regionale subsidies

Naast de projectsubsidies van de erfgoedcel kan je ook op lokaal, regionaal of nationaal niveau een subsidie aanvragen.


LOKAAL NIVEAU

Gemeente Destelbergen

De gemeente Destelbergen ondersteunt lokale socioculturele verenigingen via verschillende subsidiemogelijkheden. Erkende verenigingen kunnen aanvraag indienen voor een werkingssubsidie. Daarnaast is er de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor uitzonderlijke culturele projecten en activiteiten. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je hier.

Gemeente Lochristi

Organisaties en verenigingen in Lochristi die lid zijn van de cultuurraad komen in aanmerking voor een gewone subsidie. Deze subsidie bestaat uit een basissubsidie en een werkingssubsidie. Verder kunnen organisaties en personen een projectsubsidie aanvragen voor activiteiten en manifestaties. Meer informatie over de voorwaarden en de procedures vind je op de website.

Gemeente Melle

De gemeente Melle kent culturele projectsubsidies toe voor de ondersteuning van vernieuwende culturele projecten. Denk je aan het organiseren van een theatervoorstelling, een muziekfestival, een tentoonstelling … dan maak je kans op financiële steun.

Aanvragen voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 1 juni moeten gebeuren voor 1 november het jaar vooraf.  De andere indiendatum is 1 mei voor projecten die plaats vinden van 1 juli tot 31 december. Het reglement en het aanvraagformulier vind je hier terug.

Gemeente Merelbeke

Bij de gemeente Merelbeke kan je een erfgoedtoelage aanvragen voor erfgoedprojecten. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. Na advies van de cultuurraad en de erfgoedcommissie neemt het college een beslissing. Het aanvraag formulier vind je hier.

Hiernaast bestaat een subsidie voor socio-culturele verenigingen voor de ondersteuning van hun dagelijkse werking en een subsidie voor bijzondere projecten. Om in de dagelijkse werking ondersteuning te ontvangen moet de vereniging erkend zijn. De aanvraag voor een erkenning moet ingediend zijn voor 1 april van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen voor bijzondere projecten moeten ingediend zijn voor 15 april van het jaar waarop ze betrekking hebben. Lees hier het reglement.

Gemeente Oosterzele

Leden van de cultuurraad kunnen een werkingssubsidie ontvangen. Aangesloten verenigingen kunnen ook nog een projectsubsidie cultuur aanvragen. Meer info bij cultuurbeleidscoördinator David De Landsheere via david.delandsheere@oosterzele.be of 09 363 83 30.

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

De gemeente Sint-Lievens-Houtem ondersteunt de lokale cultuurverenigingen financieel via het subsidiereglement voor de socio-culturele vereningen. Erkende verenigingen die minstens 3 culturele activiteiten organiseren toegankelijk voor niet-leden kunnen gesubsidieerd worden. Er wordt een verschil gemaakt tussen basissubsidies, werkingssubsidies en bijzondere subsidies.

Daarnaast is er nog een projectsubsidiereglement voor uitzonderlijke initiatieven van culturele aard. Verenigingen die een cultureel project organiseren kunnen voor 31 oktober een aanvraag indienen. Projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals beschreven in het projectsubsidiereglement.

Meer informatie informatie over de subsidiemogelijkheden vind je hier.


REGIONAAL NIVEAU – PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Subsidie voor erfgoedprojecten

Erfgoedprojecten die op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen plaatshebben en die betrekking hebben op de maatschappelijke integratie van het materieel cultureel erfgoed binnen de provincie (onder meer door ontsluiting en herbestemming) komen in aanmerking voor subsidiëring. Dat kunnen activiteiten zijn als tentoonstellingen, gelegenheidspublicaties, studiedagen en educatieve projecten, lezingen en audiovisuele voorstellingen, recitals en concerten en onderzoek. Als
initiatiefnemer komen lokale of eraan gelijkgesteld besturen (ocmw, polderbestuur of kerkfabriek), onderwijsinstellingen en feitelijke verenigingen of vzw’s in aanmerking (mits ze voldoen aan enkele voorwaarden).

Indiendata zijn 1 mei voor projecten die aanvangen in de tweede helft van het lopende jaar en 15 november voor projecten die aanvangen in de eerste helft van het daarop volgende jaar.

Lees hier het subsidiereglement na.

Subsidies cultuur en aanverwanten

Een overzicht van de subsidiemogelijkheden en prijzen van de provincie Oost-Vlaanderen vind je op deze webpagina.


NATIONAAL NIVEAU

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting lanceert jaarlijks een 100-tal oproepen over zeer diverse thema’s, ‘erfgoed’ is één van de thema’s. De criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn afhankelijk van de projectoproep.

Bekijk de projectoproepen op deze website.