Cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cultureel-erfgoedorganisatie actief op het vlak van familiegeschiedenis (genealogie, heraldiek, genealogische genetica..) en het familiaal erfgoed in Vlaanderen. Vele actieve vrijwilligers in de afdelingen en documentatiecentra zetten zich in om de familiekunde te promoten en te faciliteren. Dit gebeurt aan de hand van dienstverlening in archieven, cursussen en voordrachten. Familiekunde Vlaanderen bewaart en beheert het grootste aantal genealogische documenten, databanken en publicaties in Vlaanderen en helpt u graag op weg bij uw familiekundig onderzoek.

• Contact: 051 68 62 00
• Adres: Onze-Lieve-Vrouwmarkt 40, 8800 Roeselare
• Website: www.familiekunde-vlaanderen.be


 

Heemkunde Vlaanderen

Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heemkunde Vlaanderen is een vereniging die heemkunde en onderzoek over lokale en regionale geschiedenis in Vlaanderen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en zichtbaar maakt voor het grote publiek en die ondersteuning, begeleiding en vorming biedt aan lokale heemkundige verenigingen, aan individuele heemkundige vorsers en aan de provinciale koepels voor heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit o.a. door te publiceren, door informatie en beleid toegankelijk te maken voor haar doelpubliek, door studiedagen te organiseren en door te participeren aan allerlei erfgoedmanifestaties.

Daarnaast biedt Heemkunde Vlaanderen vzw ook ondersteuning, begeleiding en vorming aan alle lokale musea en lokale archief- en documentatiecentra i.v.m. het beheer en de ontsluiting van hun lokale erfgoedcollectie. Heemkunde Vlaanderen vzw wil zich eveneens binnen een Europees en internationaal kader profileren en mensen stimuleren om cultuur en erfgoed te hanteren als een manier om wederzijds respect en begrip in de hand te werken.

• Contact: info@heemkunde-vlaanderen.be of 015 20 51 74
• Adres: Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
• Website: www.heemkunde-vlaanderen.be