Steunpunten

Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire  rol vervult tussen de Vlaamse overheid en het cultureel-erfgoedveld. Een steunpunt ondersteunt en stimuleert verdere ontwikkeling door het verlenen en delen van advies en informatie.


FARO vzw

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw staat ter beschikking voor de hele cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, volkscultuur, erfgoedverenigingen … Kortom, iedereen die met roerend en immaterieel erfgoed bezig is.

Het steunpunt is een dienstverlenende organisatie die zich situeert tussen de overheid en het cultureel-erfgoedveld. Het doel van het steunpunt is om op basis van zijn kerntaken – praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie – cultureel-erfgoedactoren, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren. Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken (het beleid, het buitenland, …) en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Het steunpunt is hierdoor een belangrijke partner van de Vlaamse overheid.

• Contact: 02 213 10 60 of info@faronet.be
• Adres: Priemstraat 51, 1000 Brussel
• Website: www.faronet.be


LOCUS

LOCUS is het steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen. Vlaams cultuurminister Bert Anciaux nam het initiatief voor dit nieuwe steunpunt dat de krachten van VCOB, het vroegere steunpunt voor bibliotheken, en Cultuur Lokaal, vroeger steunpunt voor lokaal cultuurbeleid en cultuur- en gemeenschapscentra, bundelt.

LOCUS ondersteunt de gemeenten bij de uitbouw van een integraal en kwaliteitsvol cultuurbeleid en bij de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Het steunpunt is een autonome organisatie en werkt in het kader van een beheersovereenkomst met de Vlaamse regering.

• Contact: 02 213 10 40, info@locusnet.be
• Adres: Priemstraat 51, 1000 Brussel
• Website: www.locusnet.be


Forum voor amateurkunsten

Het Forum voor Amateurkunsten is een overlegcentrum en deskundige aanspreekpunt voor en over de amateurkunstensector in Vlaanderen. Het Forum biedt ondersteuning, treedt op als brugfiguur in een breed netwerk en vergroot de onderlinge samenhang binnen de sector. Samen met de landelijke erkende amateurkunstenorganisaties gaat het Forum voluit voor het bevorderen van kunstbeoefening.

• Contact: 09 235 40 00, info@amateurkunsten.be
• Adres: Abrahamstraat 13, 9000 Gent
• Website: www.amateurkunsten.be