Vrijwilligers

Veel organisaties werken met vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers? Ben je zelf een vrijwilliger? Hier vind je alvast een aantal nuttige tips.


Vrijwilligers werven

Vooraleer je op zoek gaat naar vrijwilligers denk je best na over wat je hen wil en kan aanbieden. De beweegredenen om vrijwilliger te worden kunnen namelijk heel divers zijn. Volgende denkoefening kan handig zijn: welk profiel heb in nodig in mijn vereniging? Hoeveel tijd moet die persoon investeren? Wat kan je in ruil aan de vrijwilliger bieden?

De hedendaagse vrijwilliger engageert zich minder lang aan een vereniging dan voorheen. Hou rekening met een aantal beweegredenen van de vrijwilliger van vandaag. Vrijwilligers zijn vaker op zoek naar duidelijk afgebakende opdrachten. Vrijwilligerswerk moet ook iets te bieden hebben aan de vrijwilliger zoals zinvol tijd besteden, nuttige ervaring opdoen, sociale contacten leggen, … Hou met deze aspecten rekening als je een vacature opmaakt.

Als je weet voor welke taken je een vrijwilliger zoekt, maak je best een vacature op vrijwilligersprofiel op. Hierin geef je duidelijk aan wat je van een vrijwilliger verwacht. Geef ook mee wat jij in ruil biedt. Hou je vacature beknopt en schrijf in duidelijke, wervende taal. Benadruk ook welke voordelen de vrijwilliger in het vrijwilligerswerk vindt zoals een eerste werkervaring, een actieve tijdsbesteding als gepensioneerde, het leggen van sociale contacten en opbouwen van een netwerk…

Nu komt het erop aan je vacature wijd te verspreiden. De website bij uitstek is vrijwilligerswerk.be. Plaats je vacature ook op vrijwilligersjobs.be. De vacaturebank van Cultuurnet is ook een vaak bezochte website voor jobs en vrijwilligerswerk in de culturele sector. Lokaal kan je je vacature nog verspreiden via de kanalen van de erfgoedcel, via de gemeentelijke kanalen (infomagazine, nieuwsbrief, website) of via de verschillende gemeentelijke adviesraden (bv. cultuurraad, seniorenraad). Flyers verspreiden in bibliotheken, culturele centra, jeugdcentra, enz. kan ook handig zijn.

Je kan vragen aan je kandidaten om een cv en een korte motivatie te bezorgen. Nodig de kandidaten ook uit voor een gesprek. Zo kan je elkaar leren kennen en kan je de verwachtingen beter toelichten. Waak erover dat de vrijwilliger over de competenties beschikt waarnaar je organisatie op zoek is.


Vrijwilligerswetgeving

Alle informatie over de vrijwilligerswetgeving vind je op www.vrijwilligerswerk.be. Onder de rubriek ‘Vergoeding‘ vind je alles over het al dan niet toekennen van een vrijwilligersvergoeding. Dit kan in de vorm van een forfaitaire vergoeding of een reële vergoeding. Een forfaitaire kostenvergoeding is een vergoeding per dag of per jaar. Er gelden wel wettelijke bovengrenzen die jaarlijks aangepast worden. Een reële kostenvergoeding bestaat meestal uit een onkostenvergoeding, die moet bewezen worden via ticketjes of kostennota’s. De kilometervergoedingen voor verplaatsingen met de wagen worden jaarlijks vastgelegd. Let erop dat je met actuele cijfers werkt! Een interessant artikel over onkostenvergoedingen en vrijwilligers vind je op de website van Heemkunde Vlaanderen.

Als organisatie heb je ook een informatieplicht ten opzichte van je vrijwilligers. Dit houdt in dat je vrijwilligers moet informeren over de werking van je vereniging, over hun concrete taken, over bepaalde afspraken rond vergoedingen en over hun verzekering. Alle concrete info en voorbeelden vind je in de rubriek Informatieplicht.

Let er ook op dat voor bepaalde groepen mensen bepaalde formaliteiten moeten volbracht worden. Zo bestaat er een meldingsplicht bij de RVA voor uitkeringsgerechtigden. Ook mensen met een leefloon moeten het OCMW inlichten. Hier vind je een overzicht van de specifieke formaliteiten per ‘type’ vrijwilliger.

Tot slot is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers in veel gevallen verplicht en sowieso aan te raden. Hier kan je nagaan of een verzekering voor jouw organisatie verplicht is. Hier vind je alle info over types verzekering en over de gratis verzekering voor vrijwilligers, gefinancierd door de Nationale Loterij.


Vrijwilligers behouden

Eens je vrijwilligers hebt gevonden komt het erop aan je vrijwilligers ook te houden. Heemkunde Vlaanderen organiseert vormingen over het werven en blijvend motiveren van vrijwilligers. Ze publiceerden eerder ook in Bladwijzer over het motiveren van nieuwe vrijwilligers. Lees hier het artikel.

Concreet kan je vrijwilligers gemotiveerd houden door regelmatig feedback te vragen over hun taken. Zijn ze nog tevreden over hun takenpakket, is er nood aan verandering, voelen ze zich voldoende geïnformeerd? Betrek je vrijwilligers ook echt in je organisatie. Vraag naar hun visie of mening, nodig ze uit op alle activiteiten. Breng je vrijwilligers samen zodat ze elkaar ontmoeten. En vergeet het occasionele bedankje en schouderklopje niet. De Week van de Vrijwilliger of de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk is daarnaast dé uitgelezen kans om je vrijwilligers extra in de bloemetjes te zetten.


Vrijwilligersacademie

De vrijwilligersacademie is het resultaat van een samenwerking tussen het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen, Vormingplus Waas-en-Dender, Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender. Leergierige vrijwilligers vinden hier een vormingsaanbod om kennis te vergaren, bij te blijven, vaardigheden aan te leren en te oefenen en om met andere vrijwilligers ervaringen uit te wisselen.

Het vormingsaanbod vind je hier.


Steunpunt vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen

Het steunpunt vrijwilligerswerk wil de belangenloze inzet van de vrijwilligers ondersteunen. Je kan bij het Steunpunt terecht voor:

• informatie en advies
• vorming en studiedagen rond vrijwilligerswerk
• ondersteuning van lokale initiatieven en aanvragen van promotiemateriaal
• het zoeken van vrijwilligers of een vrijwilligersjob.

Je vindt het steunpunt in het PAC – Woodrow Wilsonplein 2 -9000 Gent.


♦ LEESTIP: Heemkunde Vlaanderen somt hier nuttige tips op voor een goed vrijwilligersbeleid

♦ LEESTIP: op Participatiewiki vind je nuttige informatie over vrijwilligersbeleid