Erfgoed Viersprong feest!

Ondanks alle coronaperikelen vieren wij deze maand toch ook een bescheiden (virtueel) feestje. Deze maand bestaat Erfgoed Viersprong tien jaar. En het goede nieuws is dat we daar nog eens zes jaar bij mogen doen! De meerjarenbeleidsplannen van zowel de erfgoedcel als de IOED werden positief geëvalueerd.

In het voorjaar van 2020 diende Erfgoed Viersprong voor de verlenging van haar werking zowel bij het Agentschap Onroerend Erfgoed als bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een beleidsplan met aanvraag voor werkingssubsidie in voor de periode 2021-2026.

Goed nieuws: onze inspanningen werden beloond! Op basis van de huidige werking en het ingediende beleidsplan werden zowel de aanvraag van de IOED als de erfgoedcel positief beoordeeld. De IOED kreeg op 30 september 2020 een jaarlijkse werkingssubsidie van 82.921,59 euro toegekend. De erfgoedcel kreeg op 9 oktober 2020 een jaarlijkse werkingssubsidie van 230.000 euro toegekend.

Met deze goedkeuring en bijhorende subsidie zullen we ons samen met het bestuur, de klankbordgroep en vele vrijwilligers de komende zes jaar met veel enthousiasme verder inzetten voor het onroerend en cultureel erfgoed van de zes vierspronggemeenten.

Dank aan iedereen die dit mee mogelijk maakte!