Indienronde 1 mei 2012

Viering van het 40-jarig bestaan van HK De Gonde

Heemkundige kring De Gonde

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Heemkunde Kring De Gonde wil het bestuur een tentoonstelling organiseren die het overzicht geeft van 40 jaar werking van de heemkundige vereniging. Alle jaargangen van het heemkundig tijdschrift De Gonde worden eveneens gebundeld uitgegeven.

De tentoonstelling wordt geopend met een academische zitting waarop de stichtende leden van de vereniging in de bloemetjes gezet worden en waarop het fotoboek met Melse dorpsgezichten van vroeger en nu zal worden voorgesteld.

Samen met de jeugdverenigingen worden de jongeren betrokken bij heemkunde. In verschillende scholen zal een oproep geplaatst worden wat de jeugd niet verloren wil laten gaan in de toekomst. De origineelste inzending krijgt een prijs.

Partners • Fotoclub Iris
• jeugdraad Melle
• Melse scholen
• bibliotheek Melle
• gemeente Melle

De brouwerij zoals het was

Oude brouwerij Zonnegem vzw

De Oude brouwerij Zonnegem vzw wil naar aanleiding van Open Monumentendag 2012 een gevarieerd programma op poten zetten dat de geschiedenis van de site tot leven roept.

De organisatie plant een fototentoonstelling over het oude brouwersleven. De toneelvereniging ‘Tous-Chez’ en meespeeltheater ‘Jeuk’ brengen een evocatief toneelstuk over ‘de brouwersfamilie, aan de hand van levende personages die tot leven komen en verhalen van vroeger vertellen, gebaseerd op getuigenissen. De muziekgroep ‘Les Busiciens’ brengen liederen over o.a. de ‘Zonnegemse Zot’, het bier dat nog gebrouwen wordt in de brouwerij. Een montage van de afgenomen interviews worden doorlopend getoond.

Partners • Toneelgroep Tous-chez
• meespeeltheater Jeuk vzw
• pastorij van Zonnegem
• gemeente Sint-Lievens-Houtem

Reconstructie van de Vlierzeelse berenreus

Gezinsbond Vlierzele

De berenstoet was een bijzondere aangelegenheid voor de wijk Strijmeers, een deelgemeente van Vlierzele. De Berenommegang en de daarmee gepaard gaande kermis hebben een zeer oude oorsprong. Het was telkens in het begin van het jaar dat de berenkermis plaats vond: de carnavals‐ of vastenperiode. Met het uitbreken van de oorlog 1914‐18 was een einde gekomen aan deze eeuwenoude traditie. Het was pas in 1938, dat het feestcomité, opgericht ter gelegenheid van de feestviering van ‘Cake’, de honderdjarige van Morelgem, op het idee kwam om de oude berenstoet opnieuw in te richten. In de jaren ’80 werd de beer een berenreus, maar die ging ook verloren.

De Gezinsbond wil nu, naar aanleiding van de Berenfeesten in juli, de traditie van de beer nieuw leven inblazen.

Partners • plaatselijke kunstenaar
• gemeente Sint-Lievens-Houtem

Renovatie van de Groenbuikreus

De Windeekse Groenbuiken

In 2008 beslisten twee leden van het kermiscomité om een reus te bouwen om de jaarlijkse optocht van de fanfare te begeleiden. Na wat opzoekwerk en enkele brainstormsessies besloten ze om een exemplaar te maken waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van wegwerp- en vindmaterialen. De reus verscheen voor het eerst begin juli 2008 in het Windeekse straatbeeld en kon direct op veel bijval rekenen van zowel de dorpsbewoners als de pers. Hij leent zijn naam aan de bijnaam van de Windekenaren en de anekdote die daarmee gepaard gaat.

De Groenbuikreus wordt binnenkort 4 jaar en ziet er niet meer zo vitaal uit voor zijn leeftijd. Het gebruik van vind- en wegwerpmaterialen is ten koste gegaan van zijn duurzaamheid. Nu de Groenbuikreus een begrip is geworden, verdient hij een tweede leven. Het houten kader, het hoofd, de kledij en het draagmechanisme wordt hermaakt.

Reconstructie van de reus ‘Mondje Wollaert’

Feestcomité Molenhoek

Het feestcomité Molenhoek wil de bestaande reus van de volksfiguur ‘Mondje Wollaert’ hermaken, op basis van de nog bestaande gietvormen, documentatie en foto’s.

Het feestcomité Molenhoek liet de reus Mondje Wollaert vroeger uitgaan bij bepaalde gelegenheden, zoals carnavalstoeten en eindejaarsrecepties. De reus kwam ongelukkig aan zijn einde en wordt in duurzame materialen opnieuw opgebouwd.

Het reuzenerfgoed kwam recentelijk weer onder de aandacht door o.a. het reuzenregister opgesteld door Volkskunde Vlaanderen. In Munte vindt ook jaarlijks – begin mei – een grote reuzenmanifestatie plaats, het Muntemeifeest. Mondje Wollaert nam er vroeger ook steeds aan deel.

Partners • kunstenaar Roger Van Steenberghe
• gemeente Merelbeke