Indienronde 1 mei 2014

Tweedaagse herdenking van de Groote Oorlog in Scheldewindeke

Windeke in de WereldOOrlogen

De vereniging wil een herdenkingsweekend organiseren op 10 en 11 november 2014. Het weekend zal bestaan uit de huldiging van een Schotse luitenant John Douglas Lightbody en aan pastoor Wackens. Lightbody werd geraakt op 4/11/18 toen hij tijdens een van de grootste luchtgevechten van WO I met zijn squadron vocht tegen Duitse jachttoestellen. Zijn toestel kwam neer op een veld ter hoogte van de Turkenhoek. Hij ligt begraven op het kerkhof van Scheldewindeke. Pastoor Wackens wist op 9/9/14 86 Dendermondse burgers te redden van het vuurpeloton. Voor beiden zal een herdenkingsbord worden onthuld op het Marktplein van Scheldewindeke, tevens het startpunt van later uit te werken fiets- en wandelroutes.

Daarnaast organiseert de vereniging een tentoonstelling in parochiezaal ‘De Rots’ over de soldaten van Scheldewindeke in WO I. Documenten en archiefmateriaal over WO I in Scheldewindeke is hiervoor opgespoord en gedigitaliseerd. Er wordt ook fotomateriaal getoond en mondelinge getuigenissen over de gebeurtenissen.

In GC De Kluize organiseert de vereniging een optreden van ‘The Guards’, een Engels orkest met professionele muzikanten die voordien behoorden tot de militaire ‘Household Division’ van de Britse koningin. Die avond komt ook een gastspreker, Dominique Dendooven, historicus en wetenschappelijk medewerker van ‘In Flanders Fields’ Ieper.

Op 11 november plant de vereniging een herdenkingsmoment in de kerk en aan de gedenksteen van de gesneuvelden, samen met ‘The Guards’ en de KMV Scheldewindeke.

Op educatief vlak werkt de vereniging samen met de vrije en gemeentelijke basisschool van Scheldewindeke voor het project ‘Gekleurde Vredesduif’ in kader van ‘Remembrance 1914-2014’. De kinderen krijgen uitleg over WO I en maken vredesduiven om die te plaatsen op het kerkhof en aan het monument van de gesneuvelden.

Partners • GC De Kluize
• lagere scholen Scheldewindeke
• NSB
• K.M.V. Voor God en Vlaanderland
Publieksmoment10 en 11 november 2014
Ontvangen subsidie1.500 EUR

Den Grooten Oorlog van Rémi, soldaat-carabinier

Vertelsels uit den Oorlog

In oktober 2010 vond Geert Kint een geluidscassette terug waarop hij een interview afnam met zijn grootvader Rémi Bogaert. Op de cassette vertelt hij 45 minuten over zijn oorlogsbelevenissen.

Deze teksten dienden als inspiratie voor een theatermonoloog over het leven van Rémi Bogaert tijdens WO I. In 1916 kwam hij in Oost-Vleteren terecht waar zijn frontleven begon. Hij streed er in de loopgrachten om uiteindelijk na het beruchte offensief in 1918 heelhuids weer thuis te komen in Landskouter. Daarna kreeg hij er nog een jaartje bovenop om in bezet Duitsland de dienst te verzekeren.

De monoloog is doorspekt met filmfragmenten met scenario’s door Geert Kint. De filmlocaties zijn met zorg gekozen om op hun historische juistheid te letten. Alle acteurs zijn vrijwilligers.

Partners • Vrijwillige acteurs, cameramannen en regisseur
• GC 't Groenendal
Publieksmoment28, 29 en 30 november in GC 't Groenendal
Ontvangen subsidie1000 EUR

Het verloren gebaar in het landbouwerfgoed

Huys De Cocker

Het Huys De Cocker gaf eerder al een aantal publicaties uit over het verleden van Melsen (over beeldhouwer Karel Van Poucke en over de missionarissen Palmyra en Michel De Cocker).

Onder de titel “Het verloren gebaar in het landbouwerfgoed” wil deze brochure een bijdrage leveren om het immateriële landbouwerfgoed en het moreel aspect van het landbouwverleden in de herinnering te behouden, te behoeden voor vergetelheid. Het stoffelijk aspect van het landbouwerfgoed is veilig gesteld in verzamelingen, maar de eeuwenoude gebaren en de symbolen uit het boerenleven zijn niet tastbaar. De brochure wil aan de hand van afbeeldingen uit het werk van Henri De Cocker deze, met de opkomst van de industrialisatie van de landbouw en de verbetering van de levensstandaard sinds het midden van de 20ste eeuw verdwenen gebaren, tonen en bewaren. Henri De Cocker heeft geen “boeren” weergegeven, maar de gebaren van het anonieme landbouwproletariaat – het landbouwproletariaat uit de Scheldestreek bezuiden Gent – landarbeiders deels seizoenarbeiders, ploeterende figuren die zich maar moeizaam uit de grond konden oprichten, standvastig door het harde labeur, zwoegende mensen en dieren gedrukt tegen de aarde, vastgeklonken aan deze aarde in uitzichtloze gebondenheid, in hitte en koude, onderworpen aan de machten van de natuur.

De brochure focust op eeuwenoude gebaren en symbolen zoals het wieden, zaaien, ploegen… en illustreert deze gebaren a.d.h.v. werken van Henri De Cocker. Aan de informatieve brochure wordt een tentoonstelling gekoppeld met werken van Henri De Cocker in de pastorij van Munte.

Partners • Lagere school Melsen
• Oude pastorij Munte
• GC 't Groenendal
• Werkgroep erfgoed Melsen
Publieksmomentopening van de tentoonstelling en voorstelling boek in oktober 2014
Ontvangen subsidie2.500 EUR

Melle in de Eerste Wereldoorlog

Heemkundige vereniging De Gonde

De heemkundige vereniging plant een lezing, de uitgave van een publicatie, een fototentoonstelling en gegidste wandelingen m.b.t. de gebeurtenissen te Melle op 7 september 1914 in het kader van Wereldoorlog I.

De gebeurtenissen op 7 september 1914 waren voor de Mellenaars en de mensen uit de brede omgeving een eerste, harde en lijfelijke (bij velen ook letterlijk te nemen) confrontatie met de Duitse invaller. Voorheen, eind augustus, waren er al de verhalen van de vluchtelingen, die ook onze gemeente passeerden en er even een opvang genoten, er was de krantenverslaggeving over de reeds geleverde veldslagen, o.a. te Sint-Margriete-Houtem, ook de berichten over de gruwel in Dendermonde etc. … Bij de gevechten op 7 september tussen o.a. Belgische vrijwilligers en leden van de Burgerwacht tegen Duitse troepen vielen vele doden. Maar wat vooral diepe wonden in de mensen hun geesten sloeg, was de wreedheid en de omvang daarvan, van de Duitse invaller ten aanzien van de burgerbevolking, bovendien werden kinderen noch vrouwen ontzien. Negen Mellenaars werden er op die dag vermoord. Talloze huizen werden vernield …

De dag nadien kwamen duizenden mensen, waaronder ook talloze Gentenaars (die nipt ontsnapt waren aan het oprukkend Duitse leger) naar de ravage kijken, ook verschillende schrijvers kwamen polshoogte nemen, denken we maar aan Virginie Loveling. De later wereldberoemde Frans Masereel maakte er ter plekke schetsen, deze werden in 1915 in een Frans tijdschrift werden gepubliceerd.

Partners • Gemeentelijk Museum
• Archief en Documentatiecentrum Melle
• Davidsfonds Melle
Publieksmoment5 en 7 september 2014
Ontvangen subsidie2.500 EUR