Indienronde 15 november 2011

Viering van het 40-jarig bestaan van Davidsfond Vlierzele

Davidsfonds Vlierzele

Het Davidsfonds afdeling Vlierzele wil, naar aanleiding van het 40-jarig bestaan een aantal super 8 filmpjes uit de plaatselijke archieven, die een blik werpen op het verleden van de vereniging, digitaliseren. Een aantal belangrijke documenten en foto’s worden uitvergroot en tijdens een retrospectieve expo getoond aan het publiek.

Partners • cultuurraad Sint-Lievens-Houtem

De Bunkergordel Bruggenhoofd Gent: een mozaïek van herinneringen door het Land van Rode – belevenis in tijd en ruimte

Erfgoed Melsen

Erfgoed Melsen wil het erfgoed van Melsen in de kijker zetten via een webapplicatie. De bunkergordel zal dienen als ruggengraat. De gebruiker zal over en door de Bunkergordel kunnen navigeren. Door op bepaalde ‘hotspots’ te klikken zal hij meer te weten komen over de Bunkergordel en hoe deze ervaren werd doorheen de tijd vanuit verschillende invalshoeken. Oorlogsdagboeken vertellen over de ervaringen van de soldaten, authentieke bouwplannen uit de Moskou archieven vertellen over de bouw van de gordel, fotomateriaal vertelt over het wedervaren van krijgsgevangenen, over de ervaringen van de bewoners en hun familieleden, de molens en de kastelen die werden beschoten en/of afgebrand.

Tevens zullen de hotspots ook gebruikte worden om al het aanwezige erfgoed zoals de geschiedenis van de steenbakkerijen en de bevolking die er werkte, de verloren gegane kastelen (Kasteel van der Gracht in Melsen), de kapelletjes en kerken, de ruimtelijke en maatschappelijk waardevolle elementen onder de aandacht te brengen.

Partners • Luc Van De Sijpe
• erfgoedcommissie Merelbeke

Slechts drie dagen hadden de kanonnen gedonderd

Gijzels Genootschap van de Kerkuil

Naast de succesvolle “Bunkerwandeling” in Oosterzele wil het Gijzels Genootschap voor onze nakomelingen het belang van de bloedige Slag om Gijzenzele (18daagse veldtocht mei 1940) aantonen via een themawandeling van ongeveer 6km. De 8 “onderstanden” (bunkers) in Gijzenzele hebben een grote rol gespeeld in dit oorlogsgebeuren. Het Gijzels genootschap zal infoborden plaatsen die enerzijds bestaan uit foto’s van het oorlogsgebeuren en anderzijds uit getuigenissen van Gijzenzelenaren, slachtoffers van het oorlogsgeweld. De getuigenissen beschrijven de vlucht voor het oorlogsgeweld, het verblijf in een of andere schuiloord ver achter de linies en de terugkeer na de driedaagse bloedige strijd. Tevens schetsen de borden een beeld hoe Gijzenzele eruitzag na de drie dagen van hevige gevechten. Ook latere oorloggebeurtenissen (bv. het verhaal van de werkweigeraars) komen aan bod.

Partners • vzw Koninklijke Verbroedering 6 Liniebataljon
• cultuurdienst gemeente Oosterzele

Reuzenmeifeest

De Muntenaar

Sinds meer dan 10 jaar organiseert De Muntenaar zijn Reuzenmeifeest. Deze traditie startte ca. 50 jaar geleden, maar stopte na enkele jaren. Elk jaar worden een aantal reuzen uitgenodigd om het feest op te luisteren. Voor de gelegenheid zijn er ook tentoonstellingen, optredens en concert. Dit jaar wordt een bijzondere manifestatie met als thema ‘Haal het beste uit het Land van Rode’. Daarvoor worden de 17 reuzen en 2 harmonieën uit het Land van Rode uitgenodigd. Er wordt ook een ambachten – en streekproductenmarkt gehouden.

Partners • Christoforusgemeenschap
• Landelijke Steinerschool Munte
• plaatstelijke kunstenaars
• Padre Renaat De Paepe

Helden in de sport

sportraad gemeente Sint-Lievens-Houtem

“Onze HELDEN in de SPORT” is een erfgoedproject op initiatief van de sportraad van Sint-Lievens-Houtem. De raad wil op zoek gaan naar het verleden van de sportverenigingen in Houtem, zowel degene die nu nog actief zijn als degene die ondertussen reeds zijn verdwenen. Los van verenigingen wil het project ook op zoek gaan naar die inwoners van Houtem die uitzonderlijke sportprestaties leverden, of dat nu lokaal was of op hoger niveau. Bovendien wil het de mensen die ervoor zorgden dat er ook lokaal actief aan sport kon worden gedaan, vaak door veel persoonlijke inspanning en eigen investering, in het voetlicht plaatsen. Het project wil relevante getuigenissen en documentatie verzamelen, archiveren indien gewenst, digitaliseren indien mogelijk, en tot slot ontsluiten via een tentoonstelling en publicatie. Het traject loopt van januari 2012 tot oktober 2012. Erfgoeddag 2012 met het thema “Helden” wordt meegenomen als piekmoment in het traject.

Partners • sportdienst Sint-Lievens-Houtem
• cultuurdienst Sint-Lievens-Houtem
• gemeentelijk vrijetijdsatelier Kreazolder
• gemeentearchief