Indienronde 15 november 2012

De smaak van het verleden in het heden

WZC Lemberge

 Oude recepten, en de geschiedenis die aan deze recepten vast hangt, worden verzameld in een kookboek. Op die manier worden ze bewaard voor toekomstige generaties. Het kookboek wordt gerealiseerd door de bewoners van WZC Lemberge in samenwerking met de jongeren van Joka vzw. Door jong en oud te laten samenwerken wordt ervoor gezorgd dat vooroordelen verdwijnen. Ouderen worden maar al te vaak benaderd vanuit hun beperkingen maar hebben nog heel wat in hun mars. Om het project te realiseren wordt de mondelinge geschiedenistechniek gebruikt.
Op het feest van 50 jaar Present Caritas Vrijwilligerswerk op 27/04/2013 wordt het kookboek verspreid onder de aanwezige vrijwilligers die uit heel  Vlaanderen komen.  Er wordt een draaiboek verspreid naar andere zorgvoorzieningen zodat ook zij het culinair erfgoed van hun streek in kaart kunnen brengen.

Partners • Joka vzw

125 jaar bakkerenkaarting

Kijkers zijn Zwijgers - Merelbeke

125 jaar geleden heeft Aloïs Reunes, nieuwe uitbater van café-beenhouwerij Drie Koningen, op het dorp te Merelbeke, de traditionele kaarting “Bakkeren voor 3 Koningen” ,  heringericht.  Het kaartspel “BAKKEREN” is uniek alsook de prijzen (3 grote rozijnenbroden in de vorm van koningen). De kaarting is zeker ouder want Aloïs, cafébaas-beenhouwer nam de traditie over van zijn voorganger die cafébaas-bakker was. Sindsdien heeft de kaarting elk jaar plaatsgevonden, rond de feestdag van Drie Koningen. Tot 2006 ging de kaarting door in Café Drie Koningen, nu reeds enkele jaren in Café Casino in Schelderode. Rond de jubileumviering wordt een kleine historische tentoonstelling opgezet rond de bakkerenkaarting en het vroegere café Drie Koningen. Er wordt tevens een kaartspel uitgegeven met op de achterzijde van de kaarten de spelregels van het bakkeren.

Partners • gemeente Merelbeke

Boek over de geschiedenis van de bloemisterijen

HK De Gonde - Melle

De geschiedenis van de bloemisterijen en de families die deze gestalte gaven wordt uitgeven in de vorm van een boek. Het boek brengt de herinnering aan een economische sector, die meer dan 150 jaar het gezicht uitmaakte van Melle, onder de aandacht. Ook de bloemistenverenigingen en de tuinbouwschool komen aan bod.