Indienronde 15 november 2013

Tuinstraat, winkelstraat. Een kabas vol verhalen

Feestcomité Tuinstraters

De Tuinstraat was vroeger de Bakkersdreef. Vanaf de jaren 1930 ontstond er in de straat een rijk middenstandsleven: zo een 30 zaken werden uitgebaat in de Tuinstraat. Zonder te overdrijven kon de straat zich een winkelstraat noemen. Vandaag blijven daar slechts de herinneringen en wat cultureel erfgoed van over.

De herinneringen en verhalen worden via interviews, filmpjes en foto’s vastgelegd. Dit alles mondt uit in een dvd, een foto- en verhalenboek en panelen voor de straat.

Het grote feestmoment is gepland op 22 augustus 2014.

Partners • Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
• heemkundig genootschap De Gonde
• Unizo
Publieksmoment22 augustus 2014

Familie De Cocker in Congo

Huys De Cocker

Michel en Palmyra De Cocker, broer en zus van de heemkundige Jozef De Cocker, beiden uit Melsen, trokken tijdens de jaren ’30 naar Noordwest-Congo als missionaris. Ze bemanden wel nooit dezelfde missiepost, ze hebben elkaar daar slechts enkele keren ontmoet, namelijk in de beginjaren in Ubangi en dan nog eens 14 jaar later.

Beiden hebben de onafhankelijkheid meegemaakt en de verschillende grote revoluties. Michel introduceerde er o.a. de steenovens die ze in Melsen ook gebruikten om stenen te bakken. Ze maakten op die manier kennis met de Congolese bevolking.  Ze hebben een uitgebreide briefwisseling nagelaten en vele nota’s. Hierin vermelden ze gesprekken met de lokale dorpshoofden, de rituelen en gebruiken van de lokale bevolking om o.a. ziekten te genezen, geesten te verdrijven en de vruchtbaarheid te bevorderen. Het zijn waardevolle bronnen die de tijdscontext, de inrichting van de missieposten en het koloniale verleden op een aanschouwelijke manier schetsen.

Huys De Cocker geeft een informatieve brochure uit met een korte biografie van Michel en Palmyra  De Cocker , het verloop van hun verblijf in Congo en hun relatie met de lokale bevolking. De brochure wordt verspreid op Erfgoeddag 2014. Er vindt ook een tentoonstelling plaats over beide missionarissen en er wordt een lezing georganiseerd met Pater Henrickx als spreker, die Michel De Cocker opvolgde als missionaris in de jaren ’50.

Partners • lagere school Melsen

Gedenkboek 75 jaar chiro Scheldering en 50 jaar chiro Geertrui

chiro Melle Centrum

Naar aanleiding van dit bijzonder jubileumjaar zal de chiro van Melle een gedenkboek uitgeven met een korte ontstaansgeschiedenis van beide chiro’s, foto’s uit de oude doos en een beschrijving van een aantal thema’s zoals de kampen, uniformen, de leiding, koken, lokalen, enz. Het boek zal ook interviews en anekdotes bevatten over de chiro vroeger en nu.

In het feestweekend van 26 september 2014 wordt het boek voorgesteld tijdens een inhuldiging van nieuwe lokalen. De chiro plant ook een tentoonstelling een chiro-uniform voor de Melse reuzen.

Partners • Heemkundig genootschap De Gonde
• Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum Melle,
• gemeente Melle
• Erfgoedbank Land van Rode
PublieksmomentFeestweekend 26 september 2014