Indienronde 15 november 2014

Eerste Wereldoorlog in Sint-Lievens-Houtem

Heemkunde Houtem en cultuurraad Sint-Lievens-Houtem

Het project bestaat uit 2 luiken: enerzijds wordt het oorlogsdagboek van Rachel Van Gijsegem gepubliceerd, anderzijds wordt op basis van ditzelfde dagboek een toneelstuk opgevoerd.

Rachel Van Gijsegem werd in 1885 geboren  in Letterhoutem. Zij was decennialang onderwijzeres  in de toenmalige gemeenteschool op de Houtemse Paardemarkt. Vanuit haar ouderlijk huis hield Rachel gedurende de vier oorlogsjaren nauwgezet een dagboek bij met haar ervaringen uit die woelige periode.

De publicatie van het oorlogsdagboek neemt de tekst over zoals die door Rachel Van Gijsegem werd neergepend. Een historisch gevormde auteur zal de beschreven gebeurtenissen verduidelijken en situeren binnen de lokale, regionale, nationale en internationale oorlogscontext. Het geheel wordt geïllustreerd met foto’s, herdenkingsprentjes, archiefstukken, enz.

Op basis van het oorlogsdagboek wordt ook een toneelstuk opgevoerd. Het script wordt geschreven door Roland De Mesel, de regie is in handen van Anton Cohen. Het toneelstuk zal worden gespeeld door lokale toneelliefhebbers. Het relaas van Rachel dient enkel  als uitgangspunt voor een grotendeels fictief verhaal dat vooral de klemtoon legt op de manier waarop de oorlog werd beleefd in  Sint-Lievens-Houtem. Rachel, en bij uitbreiding de gehele Houtemse dorpsgemeenschap, werd heen en weer geslingerd tussen gevoelens van angst en vreugde, afschuw en blijdschap, vertwijfeling en hoop, paniek en vurig patriottisme. Het is deze verwarrende belevingscontext die het toneelstuk wil overbrengen op het publiek.

Partners • Route 42
• Cultureel Centrum CC De Fabriek
• Archiefdienst Houtem
• Toneelvereniging
• Werkgroep Wereldoorlog I
PublieksmomentMaart 2015
Ontvangen subsidie2.500 EUR

Harmonieën in het Land van Rode

De Muntenaar

Het project wil de geschiedenis van de harmonieën van de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem in kaart brengen aan de hand van een tentoonstelling en optredens van de betrokken, nog bestaande, harmonieën.
In de kerk van Munte zal aan de hand van objecten, beeldmateriaal, artikels en andere bronnen een beeld geschetst worden van de harmonieën/fanfares in het Land Van Rode. Daarnaast zullen de harmonieën van de omliggende gemeenten uitgenodigd worden om elk gedurende een uur op te treden.

Partners • Fanfare Sint-Cecilia Melle
• Harmonie Sint-Lievens-Houtem, Voor God en Vaderland Bottelare
• Voor God en Vlaanderland Scheldewindeke
• Sint-Cecilia Merelbeke
PublieksmomentMuntemeifeest 2015
Ontvangen subsidie2.500 EUR

Reconstructie reus Pierlaflinka

feestcomité Den Berg

Reus Pierlaflinka (bekend als Tarzan van Den Berg, eind jaren ’40- begin jaren ‘50) liep vroeger mee in (praal)stoeten en de festiviteiten georganiseerd door feestcomité Den Berg. Door het verdwijnen van het feestcomité raakte de kennis over de reus en de reus zelf in verval. Van de originele reus zijn er geen restanten.
Door de reconstructie van de reus komt het reuzenerfgoed van de gemeente Merelbeke opnieuw onder de aandacht, wordt het levend gehouden  en bewaard voor toekomstige generaties. Bij de reconstructie van de reus wordt veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van de reus o.m. in het gebruik van de materialen.

De bedoeling is om de reuzengemeenschap  achter de reus nog groter te maken en het brede publiek kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor het reuzenerfgoed. Dat de reus regelmatig uitgaat is daar een logisch gevolg van.
Zo zal de reus bijvoorbeeld gedoopt worden en organiseert het feestcomité een tentoonstelling over de geschiedenis van de reus en het tot stand komen ervan. Het feestcomité staat telkens in voor de verplaatsing van de reus. De reus wordt bewaard in het erfgoeddepot ter beschikking gesteld door de gemeente Merelbeke waar ook reus Mondje Wollaert is ondergebracht.

Partners • De Muntenaar
• Gemeente Merelbeke
• Sint-Michielsschool
• Roger Van Steenberge,
• Carnavalsverenigingen
• de erfgoedcel
• reuzengemeenschappen van de omliggende gemeenten
Publieksmomentmei 2015
Ontvangen subsidie2.360 EUR