Indienronde 20 januari 2015

Eindelijk stopte het kanonnengedonder in Gijzel … terug naar huis!

Gijzels Genootschap van de Kerkuil

Tijdens de meidagen 1940 bood het 6de linie regiment 3 dagen weerstand tegen het Duits leger in Gijzenzele.  De slag om Gijzenzele had een zware tol geëist : 24 Belgische soldaten waren gesneuveld, de schade aan huizen en bezittingen in Gijzenzele was enorm.  Na de slag kwamen de weggevluchte inwoners van Gijzel terug. Aan de hand van getuigenissen en fotomateriaal legde het genootschap  hun ervaringen, verdriet  en angst vast bij de terugkeer naar hun heimat “Gijzel”. Vooral de mensen die bezittingen hadden in het oorlogsgebied werden ondervraagd.
Hun relaas wordt vastgelegd in een tentoonstelling die aansluit bij de herdenking om de slag van Gijzenzele, nu 75 jaar geleden, op 16/05/2015 en  tevens een aanvulling is van de inhoud van het bestaande  museum over het oorlogsgebeuren in Gijzenzele tijdens de meidagen 1940 in GC De Mannekesschool.
In concreto zullen maximum 12 borden hun verhaal weergeven. Ook mondeling zal hun verhaal via geluidsopnamen weergegeven worden.

Partners • gemeente Oosterzele
• Vriendenkring 6de Linie regiment Antwerpen
Publieksmoment16 mei 2015
Ontvangen subsidie1.500 EUR