Indienronde 20 januari 2016

Heropleven van de reuzentraditie van Destelbergen en Heusden

GeMuDes, Gemeentelijk museum Destelbergen

GeMuDes engageert zich om de reuzentraditie in Destelbergen nieuw leven in te blazen en om mensen samen te laten komen rond de reuzen. Samen met de wijkcomités die vroeger de reuzen beheerden , wil GeMuDes de reuzen opnieuw in het straatbeeld brengen op bepaalde activiteiten zoals ‘Leven in ‘t park’ en tijdens kermissen. De erfgoedcel Viersprong startte in november 2012 een educatief traject i.s.m. lagere scholen, MOOSS-vzw en de reuzengemeenschappen rond de reuzen in het Land van Rode. Een schooljaar lang staat het reuzenerfgoed in de buurt van de school centraal. Dit project loopt in het schooljaar 2015-2016 in Destelbergen en Lochristi. GeMuDes zorgt ervoor dat de reuzen op bezoek komen op de Sportbasisschool in Heusden op 2 juni 2016.

Partners • Gemeentebestuur Destelbergen
Publieksmoment2 juni 2016 en tijdens de jaarmarkt in augustus 2016
Ontvangen subsidie1500 EUR

Publicatie ‘De geschiedenis van Huys De Cocker van 1775’

Huys De Cocker

In april 2016 heropent de Gaversesteenweg. De tentoonstelling hierbij vindt plaats in september in het kader van diverse vieringen rond de heropening. De gemeente Merelbeke, de werkgroep Melsen en Huys De Cocker plannen hierrond een aantal vieringen. Het Huys De Cocker plant de publicatie van een brochure rond de viering van 100 jaar Huys De Cocker. Het gaf eerder al een aantal publicaties uit over het verleden van Melsen. De werkgroep erfgoed Melsen vond hier haar thuisbasis. Volgende thema’s komen aan bod in brochure: de geschiedenis van het Huys sinds 1775, de opeenvolgende families die er eigenaar van geweest zijn, de bouw van het Huys, de veldovens van de Scheldevallei, de wisselwerking Congo-Melsen, de thema’s van de voorbije Erfgoeddagen en Monumentendagen …
Bij de voorstelling van de brochure zal er een orgelconcert plaatsvinden in de kerk van Melsen. Een volkszanger zal ook een aantal liederen zingen.

 

Een tentoonstelling zal de belangrijkste erfgoedaspecten van de voorbije decennia belichten. Zo zal in de voortuin van Huys De Cocker het alaam en het materiaal dat gebruikt werd in de steenbakkerijen tentoongesteld worden.

Aan het Huys De Cocker werd het monument ter ere van Jozef De Cocker ingehuldigd in 2004. De film van o.a. de toespraak van Minister Van Grembergen, net voor de ondertekening van het Erfgoeddecreet, zal in de kerk opnieuw worden getoond. Het was de start voor een bloeiende erfgoedwerking die in de daaropvolgende jaren werd opgezet.

Partners • Werkgroep erfgoed Melsen
• H.K. Land van Rode
Publieksmomentseptember 2016
Ontvangen subsidie1.500 EUR

Kermis Bavegem

Parochiale werken Bavegem en basisschool Klim-op Bavegem

De bedoeling is om de kermis in Bavegem nieuw leven in te blazen. De laatste jaren komen steeds minder mensen hun huis uit tijdens het kermisweekend, terwijl de kermis net een sociaal gebeuren is van ontspanning en gezelligheid. Kermis is bovendien immaterieel erfgoed, dat we niet willen laten verloren gaan.

De basisschool neemt samen met de Parochiale Werken het initiatief om mensen samen te brengen, dit in samenwerking met zo veel mogelijk parochiale verenigingen die elk hun steentje willen bijdragen om het initiatief succesvol te maken.

We voorzien een rits activiteiten ter gelegenheid van de zomerkermis 2016:

  1. Poppenkast voor de jongsten ‘Pierke Pierlala viert kermis’ door het Oudercomité van Klim-Op.
  2. Alle bezoekers van de poppenkast krijgen een gratis ritje op de kindermolen of mogen een eendje vangen in het viskraam.
  3. Kermiscafé in de zaal
  4. Kermiskaarting in het parochiehuis met Okra
  5. Toneelvoorstelling ‘De laatste dagen van Jan De Lichte’ door toneelgroep Animo.
  6. Optreden door een paar plaatselijke muziekgroepen. Coördinatie door het muziekcentrum van Bavegem.
  7. Fototentoonstelling ‘Kermis in Bavegem vroeger en nu’ in samenwerking met Heemkunde Houtem.

 

Partners • Toneelgroep Animo
• Oudercomité Klim-op
• Heemkunde Houtem
• OKRA Bavegem
• Muziekcentrum vzw Bavegem
• KVLK Bavegem
• Wielersportcomiteit Bavegem
• Voetbalclub Oranjezonen
Publieksmoment18 juni 2016
Ontvangen subsidie1500 EUR

75 jaar F.C. Eendracht Moortsele

F.C. Eendracht Moortsele

F.C. Eendracht Moortsele bestaat in 2016 75 jaar. De vereniging plant een fototentoonstelling, een reünie van oud-spelers, een kortfilm over de huidige club en de publicatie van een boek over de geschiedenis.

 

Partners • H.K. Land van Rode
• GC De Kluize
Publieksmoment26, 27 en 28 maart 2016
Ontvangen subsidie1500 EUR