Indienronde 20 januari 2017

Marc Sleen en Munte

De Muntenaar

De Muntenaar wil een tentoonstelling over het werk van Marc Sleen organiseren en de link leggen naar Munte. Het archief van pastoor Neels, van Jos Ottermans en van Marc Sleen komen aan bod. Unieke schilderijen, strips, foto’s en documenten gelinkt aan Munte zullen te zien zijn.

Op zondagnamiddag zal er wekelijks een wafelenbak in de kerk gehouden worden, zoals in de Nero-strips. De Muntenaar plant daarnaast nog andere activiteiten.

Publieksmoment3 september tot 29 oktober 2017
Ontvangen subsidie500 euro

Geschiedenis in (de) beweging

OC De Beweging

Aan de hand van een tentoonstelling met tekst en beeldmateriaal kunnen de bezoekers op Erfgoeddag kennismaken met de opvallende geschiedenis van de statige kloostergebouwen waarin onze voorziening is gehuisvest.

Aan de hand van een soort tijdlijn zou er van start gegaan worden bij het kloosterleven van de zusters Apostelinnen om na een tocht doorheen de geschiedenis te eindigen in het huidige Ortho-agogisch centrum De Beweging.

In de charmante binnentuin kan er kennis gemaakt worden met levensgrote beelden van toen, waardoor je een vergelijking kan maken tussen het verleden en het heden.

In het kader van het thema Zorg van Erfgoeddag wil OC De Beweging zijn geschiedenis van de zorg aan het publiek tonen.

Samen met Het Gijzels genootschap van de kerkuil en HK Land van Rode zal allerlei info bijeengezocht worden om tot een boeiende tentoonstelling te komen.

Er zijn nog heel wat verhalen over het klooster dat in de Gijzenzeelse gezinnen verteld worden. Bedoeling is deze in de vorm van een brochure ter beschikking te stellen. Op die manier kunnen ze makkelijk bewaard worden voor de volgende generatie.

Partners • Heemkundig genootschap Land van Rode
• Gijzels genootschap van de kerkuil
Publieksmoment23 april 2017
Ontvangen subsidie500 euro

Aanleg van een bloementapijt, binnentapijt en tentoonstelling

Erfgoed Flora

De aanleg van een bloementapijt en de aanleg van een binnentuin in de Florakerk is een onderdeel van een ruimer project rond ‘de bloemisterijen in Merelbeke’.
Het bloementapijt en de binnentuin (compositie met lokaal geteelde planten, rondom het bloementapijt) worden aangelegd binnen de Florakerk en zijn zichtbaar vanaf het doksaal. Het ontwerp van het bloementapijt, door een Merelbeeks kunstenaar, zal worden uitgevoerd door het AVBS. Het ontwerp moet verwijzen naar de vroegere bloemisterijen en de bombardementen van de Florawijk.

Voor de creatie van de binnentuin zullen nog aanwezige plantenkwekers in Merelbeke worden gecontacteerd. De bruiklenen moeten een idee geven over de typische teelten in Merelbeke, vroeger en nu.
Daarnaast wordt een wandeling gepland waar de bezoeker via de Erfgoedapp extra informatie kan krijgen.

Partners • gemeente Merelbeke, dienst erfgoedprogrammatie
• bloemisten Merelbeke
Publieksmoment8 t.e.m. 10 september 2017
Ontvangen subsidie1500 euro

70-jarig bestaan van de markt van Scheldewindeke

De marktvrienden Scheldewindeke

In de zaal van café de Salamander wordt een tentoonstelling opgezet van 8 april 2017 tot en met paasmaandag 17 april 2017. Tijdens deze tentoonstelling wordt de geschiedenis van de markt weergegeven door verhalen van oude marktkramers, foto’s van de markt en andere bezienswaardigheden. Er wordt een oud Hollands marktkraam nagebouwd dat wordt opgesteld in de zaal. Een tweede marktkraam wordt opgesteld op het marktplein.

In samenwerking met de marktkramers worden acties uitgewerkt om oude gewoontes en bezienswaardigheden te tonen tijdens de feestmarkt op woensdag 12 april 2017.

In samenwerking met de heemkundige kring Land van Rode wordt een brochure opgesteld die het ontstaan en de geschiedenis van de markt beschrijft.

Partners • Heemkundig genootschap Land van Rode
• PTI Zottegem
• marktkramers Scheldewindeke
• gemeente Oosterzele
Publieksmoment8 april 2017 t.e.m. 17 april 2017
Ontvangen subsidie1500 euro

75 jaar Gidsen Sint-Lutgardis

Gidsen Sint-Lutgardis

Een werkgroep gaat op zoek naar de geschiedenis van de scoutsgroep Sint-Lutgardis. Om de geschiedenis van onze vereniging te reconstrueren, wordt relevante informatie verzameld bij leden en oud-leden. Aan de hand van een boek, website en tentoonstelling wil de souts de geschiedenis van de scoutsgroep delen met oud-leden, huidige leden, sympathisanten, buurtbewoners, andere verenigingen… .

Publieksmoment22 april 2017
Ontvangen subsidie500 euro