Indienronde 20 mei 2015

Reuzenstoet

Feestcomité Hijfte

Op 5 september 2015 is het 50 jaar geleden dat de Reuzen Reinaert en Hermeline gedoopt werden op de parochie Hijfte. Dit gebeuren wil de vereniging herdenken en zo de reuzencultuur in de wijk, de gemeente en Vlaanderen in stand houden als immaterieel erfgoed.
Het feestcomité plant een tentoonstelling over de reuzen en eert de reuzendragers die al 50 jaar trouw voor de Hijftese Reuzen zorgen. Andere reuzen worden ook bij het gebeuren betrokken. Daarnaast werkt het feestcomité aan een educatief programma met de plaatselijke kleuterschool .

Partners • Harmonie Willen is Kunnen
• Reinaertreuzen
• Kleuterschool 'De Sprankel'
• Bloemistengilde
Publieksmoment5 en 6 september 2015
Ontvangen subsidie1500 EUR