Indienronde 20 mei 2017

Retrospectieve ‘100 jaar Vliegplein’

WWOO, Heemkundig genootschap Land van Rode en het Gijzels genootschap van de kerkuil

De retrospectieve ‘100 jaar Vliegplein’ is na het locatieproject ‘Buiten de lijnen’ op de site van het voormalige ‘vliegplein’ van Scheldewindeke het tweede luik in de herdenking van de aanleg, het korte bestaan en ‘de val’ van het vliegplein te Scheldewindeke/Dikkelvenne.

De tentoonstelling schetst de drijfveer voor de aanleg van het eerste verharde vliegveld in de Eerste Wereldoorlog, maar focust tegelijk op de impact ervan op het leven van ‘de man in de straat’ en bij uitbreiding dat in de ganse regio. Aan de hand van een aantal verhalen en een aantal dagboekfragmenten wordt de toenmalige tijdsgeest geëvoceerd.

De expo toont o.a. een Duits schaalmodel van een Riesenfliegzeug, een maquette van een vliegveld, heel wat authentiek fotomateriaal en een aantal diorama’s.

Partners • Cultuurdienst Oosterzele
• Cultuurraad Oosterzele
• VVV 't Gaverland
Publieksmoment3 t.e.m. 12 november 2017
Ontvangen subsidie825

Eens scout altijd scout, 50/55 jaar Graalridders-Gudrun : ‘t zelfde en toch anders.

Scouts Graalridders - Gudrun Merelbeke

Met dit project wil de scouts enerzijds festiviteiten en een reünie organiseren voor  50 / 55  jarig bestaan van onze scoutsgroep Graalridders-Gudrun waarbij we zoveel mogelijk (ex-) leden willen bereiken en de jeugd de geschiedenis/ evolutie  van scouting leren kennen .

Anderzijds willen ze van deze gelegenheid gebruik maken om het verspreide en versnipperde erfgoed van onze lokale beweging samen te bundelen. Het gaat om roerend en immaterieel erfgoed. Bij eenieder ligt er nog wel iets:  foto’s, dia’s, een schalmei een kabouterpots, kampherinneringen, ledenbladen, …. Dit zogenaamde zwerfgoed wordt samengebracht en beeldmateriaal wordt gedigitaliseerd en daarna gearchiveerd op een gestructureerde manier.

Er wordt een museum opgebouwd met verzameld materiaal om de evolutie van de scouts in woord en beeld te brengen onder de vorm van een tentoonstelling, een film die interviews weergeeft van verschillende generatie scouts, beeldmontages en een wedstrijdspel .  Er wordt een typisch activiteitenplein ( scoutsparcours)  georganiseerd waarbij de grondbeginselen van het spel bij de scouts worden gerespecteerd waar alle generaties kunnen aan deelnemen ( intergenerationele ontmoeting ) . Er is een gezamenlijke zangstonde waarbij de typische kampvuurliederen worden gezongen.

Partners • Natuur educatief centrum Merelbeke
• Harmonie Sint-Cecilia Merelbeke
Publieksmomentvrijdag 15 september 2017 en zaterdag 16 september 2017
Ontvangen subsidie1.500

Leven in de brouwerij – het verhaal van de site

Oude Brouwerij Zonnegem

De oude brouwerij van Zonnegem wil de centrale koer van de brouwerij permanent voorzien van enige documentatie zodat bezoekers informatie krijgen over de brouwerij vroeger en nu. Ze voorzien een permanente vitrinekast op de muur aan de straatkant om alle initiatieven kenbaar te maken.

Daarnaast maken ze een tentoonstelling over het verleden van de brouwerij, het brouwersambacht- en proces en de evolutie van de site tot vandaag.

Partners • Heemkunde Houtem
• Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem
PublieksmomentOpen Monumentendag op zondag 10 september 2017
Ontvangen subsidie650

Publicatie ‘De geschiedenis van Zonnegem

Heemkunde Houtem

Heemkunde Houtem zal een publicatie ‘De geschiedenis van Zonnegem’ uitgeven. Het boek wordt een heruitgave van een publicatie van pastoor Gaston De Smet die het in 1971 uitgaf als een geschenk aan zijn parochianen.

Partners • Archiefdienst Sint-Lievens-Houtem
• CC De Fabriek Sint-Lievens-Houtem
PublieksmomentOpen Monumentendag op zondag 10 september 2017
Ontvangen subsidie500