Week van de vrijwillgers

Heb jij ooit Superman voorbij zien zoeven? Niet op televisie, in een tekenfilm of een stripverhaal, maar in het echt? Nee, natuurlijk niet. Superman is een fantasie. Hij bestaat niet. Jammer vind ik dat niet. Er lopen genoeg helden rond in onze contreien, namelijk de vrijwilligers, die immer in de weer zijn, en dat talent bezitten om goed – beter – best te doen.

Ook bij Erfgoed Viersprong mogen we rekenen op de hulp van heel wat welwillende handen. De opmaak van de kerkinventaris, het registeren van de collectie van het gemeentemuseum in Melle, … We willen iedereen van harte bedanken! Hopelijk heb je genoten van de Week van de Vrijwilliger, en vergeet niet te glimmen van trots als je complimenten krijgt. Een held, die laat zich dat welgevallen.

Kriebelen je handen om mee te werken en heb je nog wel enkele uurtjes tijd over in de week? Contacteer ons op info@4sprong.be of 09/362 87 19 en wie weet word jij onze nieuwe Viersprong vrijwilliger!