F.A.Q.

Dit onderdeel bevat enkele Frequently Asked Questions (F.A.Q.). Nog niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten!

Wat is erfgoed?

Er bestaat geen pasklare definitie. Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Het is een verzamelbegrip. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten, maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, …

Erfgoed omvat ook minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, … Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

Erfgoed kan een nieuw leven leiden als mensen het een plaats geven in hun eigen wereld. We staan er niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig erfgoed aan. Erfgoed evolueert voortdurend.

Wie houdt erfgoed bij?

Een groot deel van het erfgoed is opgeborgen in musea, archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, in kerken en kloosters, bij heemkundige kringen of andere erfgoedverenigingen. Maar ook particulieren, gemeenten, scholen, theaters, verenigingen, … koesteren (hun) erfgoed.
Van minder tastbaar erfgoed vind je soms sporen terug in archieven, musea of bij (erfgoed)verenigingen, maar je ontdekt het vooral in de hoofden van mensen.

Wat doen erfgoedcellen?

Erfgoedcellen beheren zelf geen erfgoed. Ze zijn op verschillende fronten tegelijk actief. Gebouwen- en monumentenzorg behoren NIET tot hun bevoegdheden.

Erfgoedcellen bouwen een duurzaam erfgoedbeleid uit, samen met de sector en het lokale bestuur.

• De taak van een erfgoedcel start bij het in kaart brengen van het lokale of regionale erfgoed.

• Erfgoedcellen maken het erfgoed uit de eigen stad of regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

• Ze bevorderen de samenwerking tussen de verschillende erfgoedzorgers en bouwen netwerken uit.

• Ze hebben aandacht voor het behoud en het beheer van erfgoed.

Ze werken in het kader van een erfgoedconvenant dat de Vlaamse Gemeenschap afsluit met een stad of regio. Momenteel zijn er in Vlaanderen en Brussel eenentwintig erfgoedcellen actief.

Wat is een erfgoedconvenant?

Een erfgoedconvenant is een contract dat een stad of een regio afsluit met de Vlaamse Gemeenschap om het lokale of regionale erfgoed zichtbaarder te maken.

Erfgoedconvenants zorgen voor een erfgoedbeleid op maat van de betrokken stad of regio. Omgaan met erfgoed wordt zo iets dat echt lokaal groeit, en niet van bovenaf is opgedrongen.

Het convenant omvat sinds het nieuwe Cultureel Erfgoed Decreet 3 luiken, namelijk de erfgoedcel, het erfgoedforum en het ondersteuningsbeleid van de stad en de districten.