Herdenking Eerste Wereldoorlog

Terug naar erfgoedcelviersprong

Kinderen in bezet gebied

kibg-homepageDe educatieve website www.kindereninbezetgebied.be is een interactief lespakket dat de leerlingen dichterbij de leefwereld van kinderen in 1914-1918 brengt. Kinderen die vier jaar lang door de Duitsers zijn bezet waarvan de impact niet te onderschatten is: honger, rantsoenen, omgaan met Duitse militairen die in je huis wonen of je klaslokaal inpalmen, vluchten naar een onbekende plaats, je vader verliezen, gewonde soldaten zien, maar ook: kattenkwaad uithalen of chocolade bedelen bij de soldaten.

Door het universele karakter van deze particuliere oorlogsverhalen – nog altijd leven kinderen in bezette gebieden, raken ze gewond door oorlogstuig of slaan ze op de vlucht – wordt de link ook gelegd met kinderen in bezette gebieden vandaag.

De website is beschikbaar met verhalen en beeldmateriaal over het het vliegveld van Gontrode en het dagelijks leven in de gemeente Melle. Binnenkort zal er ook informatie beschikbaar zijn voor scholen uit de andere gemeentes in de regio Viersprong.

De site ontdekken

Er zijn verschillende ingangen om de site te ontdekken. Op de kaart kan er gezocht worden naar de eigen gemeente, via personen kan je getuigenissen van kinderen lezen, de thema’s maken het dagelijks leven tijdens de oorlog tastbaar en de tijdslijn geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen voor de regio.

logo%20opdracht Het logo geeft aan dat er een opdracht voor de leerlingen is.

 

Bij ‘Voor de leerkracht’ vind je:

• De Lesbrief met uitprintbare boekjes met verschillende opdrachten die zowel betrekking hebben op de site als op de persoonlijke opvatting van de leerlingen.

• De ‘Doelstellingen’ van de website

De eindtermen die bij het werken met deze site bereikt worden, staan bij de veelgestelde vragen.