Merelbeke

Bunkergordel

De website www.bunkergordel.be is ontstaan vanuit een passie voor de bunkers van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent en alles wat aan deze linie gekoppeld kan worden. In een latere fase werden ook bestaande vestingswerken en (eventueel verdwenen) zaken uit WO I en WO II toegevoegd, telkens vergezeld van een korte geschiedenis. De website wil de informatie over de bunkers zo veel mogelijk verspreiden en is steeds op zoek naar aanvullingen.

Sporadisch wordt ook meegewerkt aan voordrachten of bunkerwandelingen. Op de website zijn ook bunkerwandelingen te vinden die doorheen het Land van Rode lopen.

• Contactpersoon: Luc Van de Sijpe
• Website: www.bunkergordel.be


Carnavalsvereniging Blanco

Carnavalsvereniging Blanco neemt jaarlijks deel aan de carnavalsstoet te Merelbeke. Daarvoor wordt elk jaar een nieuwe carnavalswagen, kostuums en muziek gemaakt.

• Adres: Bosstraat 106, 9820 Merelbeke
• Telefoon: 09 362 80 17


Cultuurhuis Merelbeke

Cultuurhuis Merelbeke is het culturele hart van de gemeente. Iedereen is er welkom om te komen proeven van theater, muziek, dans, circus, film en tentoonstellingen. Je kan ook zelf creatief aan de slag in de Ateliers Beeld, Muziek en Woord. We organiseren culturele vakantiekampen en een aantrekkelijk aanbod voor scholen. Daarnaast kan je als vereniging of particulier een zaal huren in het Cultuurhuis Merelbeke of op andere locaties in de gemeente.

• Contactpersoon: Herlinde Decroos
• Adres: Driekoningenplein 15, 9820 Merelbeke
• E-mail: info@cultuurhuis.merelbeke.be
• Website: www.cultuurhuis.merelbeke.be


Davidsfonds Flora – Vogelhoek

Davidsfonds Flora – Vogelhoek organiseert verschillende culturele activiteiten in en rond Merelbeke Flora en Melle Vogelhoek. De activiteiten staan open voor leden en niet-leden.

• Contactpersoon: Dirk Morrel
• E-mail: dirk.morren@telenet.be, secretariaat@davidsfonds-flovog.be
• Website: www.davidsfonds-floravogelhoek.be


De Muntenaar

De Muntenaar ontstond naar aanleiding van de gemeentelijke fusie met Merelbeke in de jaren 1970. De vereniging werd opgericht om de tradities van Munte in stand te houden. Sinds 1975 brengt De Muntenaar in samenwerking met de dorpsbewoners geregeld thematische publicaties over de tradities van Munte uit. De Muntenaar organiseert geregeld thematische activiteiten zoals het Reuzenmeifeest in het eerste weekend van mei of de Palmpaasfeesten in het weekend van palmzondag.

• Contactpersoon: Jos Ottermans
• Adres: Torrekensstraat 48, 9820 Merelbeke (Munte)
• E-mail: jobeka@skynet.be
• Telefoon: 09 362 70 43


Dienst erfgoedprogrammatie

De dienst erfgoedprogrammatie organiseert eigen projecten, zoals het publiceren van artikels in het gemeentelijk infomagazine, de deelname aan evenementen zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag. Daarnaast stelt de dienst erfgoedprogrammatie haar expertise op het gebied van erfgoed ter beschikking voor verenigingen of individuen.

• Contactpersoon: Mieke van Damme
• Adres: GC ‘t Groenendal, Brandegems Ham 5, 9820 Merelbeke
• E-mail: mieke.van.damme@merelbeke.gov.be
• Website: www.merelbeke.be/erfgoed


Dzjakkers

De Orde der Dzjakkers is een vereniging van ex-prinsen en adjundanten van het carnaval van Merelbeke. Ze organiseert het carnaval in al zijn facetten.

• Contactpersoon: Jacky Snoeck
• E-mail: djzakker@carnavalmerelbeke.be


Erfgoedcommissie Merelbeke

Binnen de cultuurraad streeft de erfgoedcommissie ernaar het erfgoed in Merelbeke te beschermen, te bewaren en meer in de kijker te plaatsen. De commissie bestaat uit zowel afgevaardigden van verenigingen als individuele burgers. Maandelijks overlegt ze over de projecten en initiatieven die op dat ogenblik gaande zijn. Wie wil, kan deelnemen aan losse projecten die door de commissie op poten worden gezet. Verder kan je via de erfgoedcommissie een erfgoedtoelage voor erfgoedprojecten aanvragen.  Kijk hier voor meer info over de toelage.

• Contactpersoon: Jan Van Caeneghem
• E-mail: erfgoedcommissie.merelbeke@gmail.com
• Website: www.erfgoedcomissie-merelbeke.be


Erfgoed Flora

Erfgoed Flora is een initiatief van Erwin Ketels, een liefhebber en verzamelaar van lokaal cultureel erfgoed. Hij organiseert tentoonstellingen en zet zich in voor de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de bombardementen op Merelbeke-Station in 1943-1944.

• Contactpersoon: Erwin Ketels
• Telefoon: 0494 26 22 23


Feestcomité Molenhoek

Het Feestcomité Molenhoek organiseert wijkfeesten in Merelbeke en gaat al sinds 1969 met de carnavalsstoet van Merelbeke mee. Het Feestcomité beheert ook de reus ‘Mondje Wollaert’, die in 2012 gereconstrueerd werd om op carnavalsstoeten en wijkfeesten naar buiten te komen.

• Contactpersoon: Marnic Van Daele
• Adres: Cornelis Sneyssenslaan 89, 9820 Merelbeke
• E-mail: claudinemarnic@gmail.com


Gemeentearchief Merelbeke

Bij de dienst archief kan je terecht voor stamboomonderzoek of voor algemeen opzoekingswerk. De dienst volgt de documentflow van diverse gemeentelijke diensten op en beheert het oude gemeentearchief. In de leeszaal kunnen stukken ouder dan 100 jaar geraadpleegd worden, waaronder ook registers voor genealogisch onderzoek. De dienst archief stelt daarnaast haar expertise op het gebied van archiefwerking ter beschikking voor verenigingen of individuen.

• Contactpersoon: Katrien Arnaut
• Adres: Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke
• E-mail:  katrien.arnaut@merelbeke.gov.be
• Telefoon: 09 210 33 05


Heemkundig genootschap Land van Rode

Het heemkundig genootschap Land van Rode wil het beoefenen van heemkunde in al haar facetten aanmoedigen en verspreiden. Het bestuur wil je helpen bij de zoektochten naar de geschiedenis van één van de 17 gemeenten die historisch behoren tot het Land van Rode (Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele). Driemaandelijks wordt ook een tijdschrift uitgegeven over onderwerpen uit het Land van Rode. Regelmatig organiseert het bestuur activiteiten zoals uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden. De collectie van de heemkundige kring is raadpleegpaar in het documentatiecentrum in het Erfgoedhuis in Moortsele.

• Contactpersoon: Françoise Verhoosele
• Adres:Hundelgemsesteenweg 101 A301, 9820 Merelbeke
• E-mail: secretaris@landvanrode.be
• Telefoon: 09 362 69 95
• Website: www.landvanrode.be


Het Merelbeeks Woord

Het Merelbeeks Woord is een online Merelbeeks woordenboek met audio-ondersteuning. De Merelbeekse dialectwoorden worden er geïnventariseerd en bewaard voor de toekomst. Het online woordenboek biedt een geschreven en een auditief gedeelte. Bij bepaalde woorden kan je de uitspraak ervan horen, soms vergezeld van een bijkomende zin die alles in het juiste perspectief plaatst.

• Contactpersoon: Marc Van den Broecke
• E-mail: marc.van.den.broecke@telenet.be
• Website: https://www.sites.google.com/site/merelbekewoordenboek/


Huys De Cocker

Het Huys De Cocker is gevestigd te Melsen, deelgemeente van Merelbeke, en is het uit 1775 daterende woonhuis van de heemkundige Jozef De Cocker (°1916 – †2002). In het Huys De Cocker wordt het Archief Jozef De Cocker bewaard. Daarnaast is het Huys de zetel van de Stichting Henri De Cocker. Ook de werkgroep erfgoed Melsen komt er samen.

• Contactpersoon: Lieve De Cocker
• Adres: Gaversesteenweg 716, 9820 Merelbeke
• E-mail: info@huysdecocker.be
• Website: www.huysdecocker.be


Klein Merelbeeks Trammuseum

Het Klein Merelbeeks Trammuseum geeft onderdak aan een ruime collectie rolfilms van trams en bussen. Rolfilms tonen de verschillende lijnen of eindpunten voor een bepaalde regio. De bestemmingen van trams en bussen werden vroeger namelijk aangeduid met een kleurrijke rolfilm die aan de voor-, zij- en achterkant van het voertuig was aangebracht.

Daarnaast bezit het museum ook enkele andere items, zoals deuren en voorpanelen van Gentse trams die in de jaren ’60 en ’70 buiten dienst werden gesteld.  Wie interesse heeft voor de geschiedenis van het Gentse tramnet, moet zeker de grote kaart – op doek geschilderd – bekijken. Deze is afkomstig uit het voormalige hoofdkantoor van de Elektrische Tramwegen van Gent. Een uniek exemplaar!

Het KMT heeft geen vaste openingstijden. Wie de collectie wil bekijken is welkom na afspraak.

• Contactpersoon: Alain Bondroit
• Adres: Hundelgemsesteenweg 249, 9820 Merelbeke
• E-mail: alainbondroit@skynet.be


Koninklijke Sint-Jozefsgilde

De Gilde werd opgericht in 1946 en ontplooide zich sindsdien tot een echte gemeenschap waar ontspanning en het nuttige, aangename en sociaal-maatschappelijke contact elkaar in een juist evenwicht ontmoeten.In 1998 kreeg de Gilde een lokaal ter beschikking voor de opbouw van een documentatiecentrum voor bouwvakambachten.  In ‘t Werkhuis wordt de collectie tentoongesteld. Je kan er kijken naar alaam rond timmer – en schrijnwerk, steenbakken en metselwerktechnologie, afwerking voor gebouwen,… De collectie van ‘t Werkhuis is op afspraak te bezichtigen.

• Contactpersoon: Tom Leyman
• Adres: Hundelgemsesteenweg 618A, 9820 Merelbeke
• Telefoon: 09 329 93 38
• Website: www.sint-jozefsgilde.merelbeke.net


Museum Morfologie UGent

In de loop van de voorbije 75 jaar werd aan de faculteit Diergeneeskunde een indrukwekkende verzameling morfologische museumpreparaten aangelegd. Deze unieke collectie kwam tot stand als gevolg van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Naast studenten diergeneeskunde, wordt het museum ook bezocht door scholen, hobbyverenigingen, individuele museumbezoekers en kunstenaars. De collectie bestaat uit drie types preparaten, namelijk skeletten, afgietsels en plastinaten van de huisdieren (hond, kat, paard, rund,…) en enkele exotische diersoorten.

• Contactpersoon: Marjan Doom
• Adres: Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke
• E-mail: marjan.doom@ugent.be
• Website: www.ugent.be/morfologie/museum


Natussen

De Natussen startten in 1991 en willen zoveel mogelijk het artistieke, folkloristische en culturele aspect van het Merelbeekse carnaval bevorderen en de vriendschapsbanden tussen de Merelbeekse carnavalsgroepen ondersteunen. De Natussen vertegenwoordigen de Merelbeekse carnavalsgroepen en treden in die functie op tegenover andere instanties.

• Contactpersoon: Daniël Reunes
• E-mail: natussen@carnavalmerelbeke.be


Werkgroep bouwkundig erfgoed Merelbeke

De erfgoedcommissie stelde in Merelbeke een aantal selectiecriteria op voor het inventariseren van waardevolle gebouwen en plekken in de gemeente. De werkgroep bouwkundig erfgoed staat hier voor in. De inventarisatie gaat voortdurend door en de informatie die verzameld wordt, vormt een handig werkinstrument voor de dienst stedenbouw en het gemeentebestuur. De werkgroep verzamelt de inventaris van ‘Bouwen door de eeuwen heen’ en plaatst ze op Google Earth, met foto’s van toen en nu.

• Contactpersoon: Jan Van Caeneghem
• E-mail: jan060@gmail.com


Werkgroep funerair erfgoed Merelbeke

Onze kerkhoven zijn stille getuigen van de bewogen geschiedenis van Merelbeke. De werkgroep inventariseert alle graven, zonder onderscheid van personen. Zo nodig worden de opschriften verduidelijkt en wordt het volledig graf gefotografeerd. Ook worden alle gebruikte steensoorten, zoals arduin, graniet of marmer zorgvuldig genoteerd. Voor de graven van oud-strijders is er bijzondere aandacht. De inventaris zal in de toekomst ook gebruikt worden voor eventuele bescherming.

• Contactpersoon: Jan Van Caeneghem
• E-mail: jan060@gmail.com


Werkgroep houtig erfgoed Merelbeke

De leden van de werkgroep houtig erfgoed maakten een inventaris van de bomen, struiken en hagen die een bijzondere waarde in het landschap hebben. Allerlei omvangrijke bomen die zichtbaar zijn langs de straat of een wegel komen in aanmerking. Ook bomen met een historische waarde of zeldzame bomen worden geïnventariseerd. Er wordt eveneens gelet op oude meidoornhagen, ligusterhaagjes rond bunkers en kleine landschapselementen zoals dreven, rijen knotwilgen, kapelbomen,…

De inventaris is aangeduid op een overzichtskaart in google earth. Klik hier door Inventaris Houtig Erfgoed Merelbeke.

• Contactpersoon: Jan Van Caeneghem
• E-mail: jan060@gmail.com


Werkgroep Melsen

De werkgroep Melsen werd opgericht in 2009 en streeft naar de bescherming van het waardevolle erfgoed in Melsen. De werkgroep organiseert regelmatig activiteiten rond het Melse erfgoed zoals een bunkerwandeling, het vertonen van oude filmpjes of tentoonstellingen in Huys De Cocker. De thuisbasis is Huys De Cocker.

• Contactpersonen: Joost Declercq en Roland De Blauwer
• E-mail: joost.declercq@telenet.be en roland.deblauwer@skynet.be
• Telefoon: 0496 72 91 96 en 09 384 36 06


Werkgroep Schelderode

De werkgroep Schelderode is een groep mensen rond initiatiefnemer Etienne De Brouwer. Zij organiseren regelmatig activiteiten. Ze ijveren onder andere voor de bescherming van oude boerderijen en gebouwen, kapellen, huiskapelletjes en waardevolle landschapselementen zoals de eikenboom in de Van Cauwenberghestraat en de bron in de Scheldevallei.