Oosterzele

Bunkergordel

De website www.bunkergordel.be is ontstaan vanuit een passie voor de bunkers van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent en alles wat aan deze linie gekoppeld kan worden. In een latere fase werden ook bestaande vestingswerken en (eventueel verdwenen) zaken uit WO I en WO II toegevoegd, telkens vergezeld van een korte geschiedenis. De website wil de informatie over de bunkers zo veel mogelijk verspreiden en is steeds op zoek naar aanvullingen.

Sporadisch wordt ook meegewerkt aan voordrachten of bunkerwandelingen. Op de website zijn ook bunkerwandelingen te vinden die doorheen het Land van Rode lopen.

• Contactpersoon: Luc Van de Sijpe
• Website: www.bunkergordel.be


Cultuurdienst Oosterzele

Bij de dienst Cultuur van de gemeente Oosterzele kan je terecht voor het gebruik van lokalen en materialen, de organisatie van  cultuuractiviteiten, de gemeentelijke activiteitenkalender, informatie voor verenigingen en organisatiesuitwerking van het cultuurbeleidsplan, info en contactadressen van socio-culturele en aanverwante verenigingen en voor de organisatie van culturele dag- en meerdaagse uitstappen voor senioren.

De dienst Cultuur ondersteunt ook de werking van de cultuurraad, de socio-culturele verenigingen, de werking van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en de erfgoedcel Viersprong.

• Contactpersoon: David De Landsheere
• Adres: GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
• E-mail: david.delandsheere@oosterzele.be
• Website: www.oosterzele.be/cultuur


Davidsfonds Oosterzele

Het Davidsfonds stelt cultuurbevordering en cultuurbeleving centraal. Ze onderscheidt drie actieterreinen: taal en lezen, geschiedenis, kunst.
– de taal: waardoor mensen elkaar ontmoeten, en hierdoor meer gemeenschap vormen;
– de geschiedenis: de kennis van het verleden zijn onmisbare bouwstenen voor de toekomst ;
– de kunst: als het kloppende hart van de cultuur, als onmisbare kracht in gemeenschapsvorming.

• Contactpersoon: Geert De La Ruelle
• E-mail: oosterzele@davidsfonds.net
• Website: www.davidsfonds.be/activity


Dialectwerkgroepen Oosterzele

De leden van de dialectwerkgroepen zijn geboren en getogen Oosterzelenaren die het dialect nog perfect beheersen. Zij hielpen mee bij de totstandkoming van het Woordenboek van de Oosterzeelse dialecten en inventariseerden jarenlang de typische woorden en uitdrukkingen. Meer informatie over het boek vind je hier.

Dialecten Balegem

 • Contactpersoon: Johan Taeldeman

Dialecten Gijzenzele

• Contactpersoon: Boackstaele Willy
• E-mail: willybockstaele@telenet.be
• Adres: Hoogstraat 8, 9860 Oosterzele

Dialecten Landskouter

• Contactpersoon: Antoine Heyerick
• E-mail: antoine.heyerick@skynet.be
• Adres: Stuivenberg 16, 9860 Oosterzele

Dialecten Moortsele

• Contactpersoon: Willy Van den Bulcke
• Telefoon: 09 362 55 53
• Adres: Tramstraat 10, 9860 Oosterzele

Dialecten Oosterzele

• Contactpersoon: Guido Vervust
•  E-mail: guido.vervust@telenet.be
• Adres: Hazenwegel 1, 9860 Oosterzele

Dialecten Scheldewindeke

• Contactpersoon: Raf Van Elsuwé
• E-mail: raf.sabine@gmail.com
• Adres: Binnenweg 2, 9860 Oosterzele


GC De Kluize

Gemeenschapscentrum De Kluize biedt een gevarieerd programma aan culturele activiteiten zoals theater, muziek, cabaret of lezingen. Daarnaast beheert De Kluize verschillende locaties die gebruikt kunnen worden voor o.a. vergaderingen.

• Contactpersoon: David De Landsheere
• Adres: GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
• E-mail: david.delandsheere@oosterzele.be
• Website: www.gcdekluize.be


Gijzels Genootschap van de kerkuil

Het Gijzels Genootschap van de kerkuil probeert een overzicht te geven van Gijzenzele vroeger en nu, aan de hand van teksten, foto’s, zichtkaarten en andere documenten.

• Contactpersoon: Dirk De Ganck
• E-mail: dirk.deganck@skynet.be en info@gijzenzele.be
• Website: www.gijzenzele.be


Heemkring Moortsele

Heemkring Moortsele vzw organiseert de jaarlijkse kermis en volkstoneel in Moortsele, een deelgemeente van Oosterzele. De heemkring beheert ook de reuzen van Moortsele: Lange Jan, Aldegonde en hun kinderen Teun en Tine.

• Contactpersoon: Hendrik Provost
• Adres: Kloosterstraat 13, 9860 Oosterzele
• E-mail: heemkring.moortsele@gmail.com
• Telefoon: 09 362 30 52


Heemkundig genootschap Land van Rode

Het heemkundig genootschap Land van Rode wil het beoefenen van heemkunde in al haar facetten aanmoedigen en verspreiden. Het bestuur wil je helpen bij de zoektochten naar de geschiedenis van één van de 17 gemeenten die historisch behoren tot het Land van Rode (Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele). Driemaandelijks wordt ook een tijdschrift uitgegeven over onderwerpen uit het Land van Rode. Regelmatig organiseert het bestuur activiteiten zoals uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden. De collectie van de heemkundige kring is raadpleegpaar in het documentatiecentrum in het Erfgoedhuis in Moortsele.

• Contactpersoon: Françoise Verhoosele
• Adres: Hundelgemsesteenweg 101 A301, 9820 Merelbeke
• E-mail: secretaris@landvanrode.be
• Telefoon: 09 362 69 95
• Website: www.landvanrode.be


Landelijke Gilde Balegem

De Landelijk Gilde Balegem organiseert jaarlijks de duivenmarkt in Balegem, die nog steeds honderden bezoekers lokt. De Gilde geeft maandelijks het tijdschrift ‘Nest’ uit, boordevol informatie over wonen en leven op het platteland, met tips over tuinieren en boeiende interviews.

• Contactpersoon: Lucien Lenssens
• E-mail: lucien.lenssens@skynet.be
• Website: www.oosterzele.landelijkegilden.be


Steunpunt Levend Erfgoed

Steunpunt Levend Erfgoed, SLE, ijvert voor de in­stand­hou­ding van de oorspronkelijke en veelal zeldzaam ge­worden lokale rassen van landbouw- en neerhofdieren. Niet alleen kippen, kalkoenen, een­den, ganzen en duiven, maar ook honden, schapen, geiten, varkens, runderen en paarden dragen hun zorgen weg. SLE komt op voor het bewaren van de oude en streekeigen rassen over alle soorten heen en voor de in­standhouding van de ver­schei­den­­heid van het genetisch patrimonium. Net zoals de historische gebouwen zijn de tra­di­tionele landbouw- en neerhofdieren monumen­ten die moeten be­waard en be­schermd worden.

• Contactpersoon: Jan Martens
• Adres: Spiegel 1, 9860 Oosterzele
• E-mail: info@sle.be
• Telefoon 09 362 74 33
• Website: www.sle.be


Stokerij Van Damme

Stokerij Van Damme is een begrip in Oost-Vlaanderen. De jenever wordt er nog steeds volgens de oorspronkelijke ambachtelijke methodes uit de 19e eeuw gestookt. De Balegemse stokerij is de enige landbouw-jeneverstokerij in de Benelux die het graan voor haar geestrijke drank zelf teelt.

Je kan in de vierkantshoeve ook terecht voor een landelijk verblijf: een deel van de boerderij is omgebouwd tot gastenkamers.

• Contactpersonen: Ludo en Dominique Lampaert
• Adres: Issegem 2, 9860 Oosterzele
• E-mail: info@stokerijvandamme.be
• Website: www.stokerijvandamme.be