75 jaar Gidsen Sint-Lutgardis

Een werkgroep gaat op zoek naar de geschiedenis van de scoutsgroep Sint-Lutgardis. Om de geschiedenis van onze vereniging te reconstrueren, wordt relevante informatie verzameld bij leden en oud-leden. Aan de hand van een boek, website en tentoonstelling wil de souts de geschiedenis van de scoutsgroep delen met oud-leden, huidige leden, sympathisanten, buurtbewoners, andere verenigingen… .

OrganisatieGidsen Sint-Lutgardis
Publieksmoment22 april 2017
Ontvangen subsidie500 euro