Eens scout altijd scout, 50/55 jaar Graalridders-Gudrun : ‘t zelfde en toch anders.

Met dit project wil de scouts enerzijds festiviteiten en een reünie organiseren voor  50 / 55  jarig bestaan van onze scoutsgroep Graalridders-Gudrun waarbij we zoveel mogelijk (ex-) leden willen bereiken en de jeugd de geschiedenis/ evolutie  van scouting leren kennen .

Anderzijds willen ze van deze gelegenheid gebruik maken om het verspreide en versnipperde erfgoed van onze lokale beweging samen te bundelen. Het gaat om roerend en immaterieel erfgoed. Bij eenieder ligt er nog wel iets:  foto’s, dia’s, een schalmei een kabouterpots, kampherinneringen, ledenbladen, …. Dit zogenaamde zwerfgoed wordt samengebracht en beeldmateriaal wordt gedigitaliseerd en daarna gearchiveerd op een gestructureerde manier.

Er wordt een museum opgebouwd met verzameld materiaal om de evolutie van de scouts in woord en beeld te brengen onder de vorm van een tentoonstelling, een film die interviews weergeeft van verschillende generatie scouts, beeldmontages en een wedstrijdspel .  Er wordt een typisch activiteitenplein ( scoutsparcours)  georganiseerd waarbij de grondbeginselen van het spel bij de scouts worden gerespecteerd waar alle generaties kunnen aan deelnemen ( intergenerationele ontmoeting ) . Er is een gezamenlijke zangstonde waarbij de typische kampvuurliederen worden gezongen.

OrganisatieScouts Graalridders - Gudrun Merelbeke
Partners • Natuur educatief centrum Merelbeke
• Harmonie Sint-Cecilia Merelbeke
Publieksmomentvrijdag 15 september 2017 en zaterdag 16 september 2017
Ontvangen subsidie1.500