Familiekroniek over de familie Rodriguez d’ Evora y Vega

Deze publicatie heeft als opzet een volledige familiekroniek te geven over de familie Rodriguez d’ Evora y Vega, eerst baronnen en later markiezen van het Land van Rode. Het wordt een soort genealogie maar met bijkomende facetten zoals hun loopbanen, anekdotes, schoonkinderen, kastelen, heerlijkheden en de geschiedenis ervan. Hiervoor gebeurden opzoekingen zowel in de bestaande literatuur als in onuitgegeven bronnen van het stadsarchief en rijksarchief.

OrganisatieHeemkundig Genootschap Land van Rode
Partners • Heemkunde Oost-Vlaanderen
Publieksmomentmei 2020
Ontvangen subsidie800 euro