Publicatie ‘De geschiedenis van Huys De Cocker van 1775’

In april 2016 heropent de Gaversesteenweg. De tentoonstelling hierbij vindt plaats in september in het kader van diverse vieringen rond de heropening. De gemeente Merelbeke, de werkgroep Melsen en Huys De Cocker plannen hierrond een aantal vieringen. Het Huys De Cocker plant de publicatie van een brochure rond de viering van 100 jaar Huys De Cocker. Het gaf eerder al een aantal publicaties uit over het verleden van Melsen. De werkgroep erfgoed Melsen vond hier haar thuisbasis. Volgende thema’s komen aan bod in brochure: de geschiedenis van het Huys sinds 1775, de opeenvolgende families die er eigenaar van geweest zijn, de bouw van het Huys, de veldovens van de Scheldevallei, de wisselwerking Congo-Melsen, de thema’s van de voorbije Erfgoeddagen en Monumentendagen …
Bij de voorstelling van de brochure zal er een orgelconcert plaatsvinden in de kerk van Melsen. Een volkszanger zal ook een aantal liederen zingen.

 

Een tentoonstelling zal de belangrijkste erfgoedaspecten van de voorbije decennia belichten. Zo zal in de voortuin van Huys De Cocker het alaam en het materiaal dat gebruikt werd in de steenbakkerijen tentoongesteld worden.

Aan het Huys De Cocker werd het monument ter ere van Jozef De Cocker ingehuldigd in 2004. De film van o.a. de toespraak van Minister Van Grembergen, net voor de ondertekening van het Erfgoeddecreet, zal in de kerk opnieuw worden getoond. Het was de start voor een bloeiende erfgoedwerking die in de daaropvolgende jaren werd opgezet.

OrganisatieHuys De Cocker
Partners • Werkgroep erfgoed Melsen
• H.K. Land van Rode
Publieksmomentseptember 2016
Ontvangen subsidie1.500 EUR