Reinaert hertaald

De befaamde Reinaertverzen worden in een nieuw jasje gestoken. Een actuele vertaling moet de verhalen van Reinaert de Vos terug levendig maken voor een breed publiek. Auteur is Destelbergenaar Georges De Schutter (oud-secretaris van de Koninklijke Academie voor de Nederlandse Taal en Letterkunde en oud-hoogleraar UIA).

De gemeente Destelbergen organiseerde in functie van haar voorzitterschap in 2017 tal van Reinaert-activiteiten op haar grondgebied (eigen activiteiten en initiatieven van vele deelnemende verenigingen: wandelingen, lezingen, voorstellingen, poëziehappening, tentoonstelling, …). Hierbij viel op hoe weinig het publiek vertrouwd is met het verhaal op zich. Aan de nieuwe ‘vertaling’ zal ook een educatief luik gehangen worden, zodat de verzen ook scholen bereiken.

OrganisatieHeemkundige Kring De Oost-Oudburg
Partners • Gemeente Destelbergen
• Reynaertgenootschap
Ontvangen subsidie1500