De veldovens aan de Schelde – Steenbakkerijen te Melsen

In het kader van Erfgoeddag 2019 met het thema ‘Hoe maakt u het’, wil huis De Cocker het oude en nu verdwenen ambacht van ter plaatse, de veldovens van de steenbakkerijen langs de Schelde, in het licht stellen. 

De brochure zal uitgegeven worden bij de overzichtelijke en uitgebreide fototentoonstelling in de Sint Stefanuskerk van Melsen met afbeelding en beschrijving van de verschillende fasen  in het manueel productieproces aan de hand van archiefstukken grotendeels afkomstig uit Huys De Cocker.

In Huys De Cocker zelf worden de grote stukken, zoals décauvillesporen, wagonnen, preekstoel enz. opgesteld, en zal een demonstratie worden geven van het manueel vormen van de stenen volgens de oude ambachtelijke methode.

In deze bijhorende brochure zal aan de hand van fotomateriaal aan het gehele productieproces duiding worden gegeven, met omstandige uitleg over de verschillende stappen in het complexe totstandkomingsproces.

OrganisatieHuys De Cocker
Partners • werkgroep Erfgoed Melsen
• Heemkundig genootschap Land van Rode
Publieksmoment28 april 2019
Ontvangen subsidie1000 euro