Inventarisatie private en openbare archieven/collecties

Naast het inventariseren van het religieus erfgoed in de Vierspronggemeentes is de erfgoedcel begaan met de inventarisatie van privé- en openbare archieven en collecties. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en de afgelopen inventarisatieprojecten.


Brochure Leren archiveren

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Deze archieven zijn waardevolle getuigenissen van het boeiende verenigingsleven in de regio. Ze roepen tal van herinneringen op en vertellen een eigen verhaal. Maar verenigingsarchieven zijn ook kwetsbaar.

Erfgoedcellen Land van Dendermonde, Leie Schelde en Viersprong en Archiefbank Vlaanderen willen de verenigingen uit de regio stimuleren om zorg te dragen voor hun archieven en ze publiek bekend te maken.

Een nieuwe brochure geeft je de nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam te beheren. Je kan de brochure gratis bestellen via info@4sprong.be of 09 362 87 19. Of lees ze digitaal.

cover_lerenarchiveren


Inventarisatie LoS

Het LoS (Sierteeltmuseum in Lochristi) beheert een unieke collectie objecten die betrekking hebben op de sierteelt. De collectie is ondergebracht in de gerestaureerde pastorij van Zaffelare die omringd is door een tuin die verschillende planten- en bloemensoorten, gloriëtten, oude en nieuwe serres met historische werktuigen herbergt. De collectie is samengesteld uit geselecteerde stukken uit particuliere collecties van siertelers en is representatief voor de sierteelt in Oost-Vlaanderen en daarbuiten. De beheerder van het museum, de vzw Vrienden van Willy, inventariseert i.s.m. CAG, centrum agrarische geschiedenis, de provincie Oost-Vlaanderen en de erfgoedcel Viersprong de collectie op stukniveau volgens een gestandaardiseerde beschrijving. Op termijn is de collectie online raadpleegbaar op erfgoedinzicht.be.

In 2016 inventariseerden vrijwilligers 892 objecten. Elk object werd daarbij gefotografeerd, beschreven en genummerd volgens de vernis-stift-vernis methode. Dezelfde vrijwilligers voerden alle papieren fiches ook in in de provinciale databank Erfgoedinzicht.

Op 16 februari 2017 organiseerden de gemeente Lochristi, de vzw Vrienden van Willy en de erfgoedcel een toonmoment van de eindresultaten in Erfgoedinzicht.

dav


Inventarisatie MAD

Het gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum van Melle is op zoek naar een geschikte locatie, met als vermoedelijke verhuisdatum 2017. In het kader van de verhuis en de heroriëntering van de museale collectie richtte de gemeente een werkgroep erfgoed op. De erfgoedcel is betrokken bij de werkgroep en is partner bij de registratie van de museale collecties op deelcollectieniveau volgens het cometamodel. Einddoel is de opmaak van een collectiebeleidsplan.


Afgelopen inventarisatieprojecten

 

Archief Bloemisterij De Clercq en zonen

Het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw (DSMG) verzamelt, ordent en presenteert alle mogelijke documenten over de geschiedenis van de regio Gent, Destelbergen en Lochristi. Een deel van de collectie en documentatie heeft betrekking op de sierteelt in Lochristi.

Erfgoedcel Viersprong werd in het voorjaar van 2016 gecontacteerd door de voorzitter van het DSMG i.v.m. een uitgebreid bedrijfsarchief van De Clercq en zonen. Het archief bevat de bedrijfsgegevens van de bloemisterij van de jaren 1950 tot ongeveer 2000. In samenwerking met Archiefbank Vlaanderen werd het volledig archief geïnventariseerd en verpakt in zuurvrije omslagen en archiefdozen. De inventaris is toegankelijk via het DSMG, waar ook het archief geraadpleegd kan worden. Het archiefbestand is ook beschreven op Archiefbank Vlaanderen.

 

Archief Stokerij Van Damme

Het familiearchief van de Stokerij Van Damme werd geschoond en geïnventariseerd door archivaris Sophie Bossaert met ondersteuning van de erfgoedcel Viersprong. De inventaris van het archief is consulteerbaar in de bibliotheken van Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem en in het Rijksarchief van Gent. Het fotomateriaal kan bekeken worden op de erfgoedbank.  Het archief kan enkel ter plaatse ingekeken worden:

Stokerij Van Damme, Issegem 2, 9860 Oosterzele (09 362 50 25, info@stokerijvandamme.be).

 

Opschonen en inventariseren archief C.O.O. – OCMW Oosterzele

Het inventariseren en schonen van het C.O.O.-archief van Oosterzele gebeurde in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en het OCMW van Oosterzele. Archivaris Kevin Van Huffel maakte de inventaris op voor de deelgemeenten Gijzenzele, Landskouter, Oosterzele en Scheldewindeke.  Deze delen zijn ook opgeschoond en verpakt. Alles wordt in 2015 naar het Rijksarchief van Gent gebracht.

 

Inventariseren Huys De Cocker

De oude boeken van het Huys De Cocker werden geïnventariseerd en geschoond in samenwerking met de eigenaar. De inventaris kan ingekeken worden in de bibliotheek van Merelbeke, op de archiefdienst van de gemeente Merelbeke en via deze link.

 

Archief KVLV Scheldewindeke

De KVLV Scheldewindeke schonk haar archief aan het heemkundig genootschap Land van Rode. Het archief werd geïnventariseerd en geschoond. Het archief is consulteerbaar in het documentatiecentrum van het heemkundig genootschap Land van Rode en via Archiefbank Vlaanderen.

 

Archief Samenwerkende Maatschappij Broedermin

Archivaris Sophie Bossaert inventariseerde, schoonde en verpakte het archief van de Samenwerkende Maatschappij Broedermin Balegem. De inventaris kan geraadpleegd worden via het Liberaal Archief van Gent, de Archiefbank Vlaanderen en via deze link. Het archief bevindt zich in het liberaal archief van Gent en kan daar geconsulteerd worden.