Doelstellingen

Het project ‘Uit goeie grond’ is een Platteland Plus project, gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid binnen het Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III (2014-2020).  Het project wil volgende doelstellingen realiseren:

 

  • Ontsluiting van het tuinbouwerfgoed van zes gemeenten voor een breed publiek: het tuinbouwverleden wordt geïnventariseerd en in kaart gebracht met de hulp van erfgoedvrijwilligers.

 

  • Versterking van de streekidentiteit en herwaardering van het platteland: het tuinbouwverleden is bepalend voor de identiteit van de streek en zorgt voor verbondenheid. Het project versterkt de lokale verankering van de inwoners en zet in op het vitaliseren van tuinbouwtradities, -gebruiken en -verhalen binnen een actueel referentiekader.

 

  • Ontwikkeling van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen: in de zes gemeentes is een kwalitatieve ontmoetingsplaats op buurtniveau ingericht en ingebed in het groene karakter van het gebied.

 

  • Ontwikkeling van een toeristisch-recreatief aanbod met aandacht voor innovatieve belevingselementen: de trefplekken stellen de beleving van de bezoeker centraal. Een fietslus verbindt de verschillende trefplekken. Er wordt een toeristisch-recreatief aanbod ontwikkeld met bovenlokale uitstraling dat tevens een meerwaarde creëert voor elke deelnemende gemeente apart.

 

  • Het aanboren van nieuwe doelgroepen: jongeren, maatschappelijk kwetsbare groepen, jonge gezinnen, senioren en medioren maken door het project kennis met het cultureel erfgoed van de streek.

 

  • Het verhogen van het historisch bewustzijn via erfgoededucatie: een educatief aanbod rond vergeten groenten, inmaak- en bewaartechnieken van de oogst, telen volgens aloude principes verhoogt het historisch bewustzijn en sensibiliseert rond thema’s als duurzaamheid, korte keten en bestrijding van voedselverspilling.

 

  • Aandacht voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed: het borgen van ICE zorgt ervoor dat het een actief onderdeel van de gemeenschap blijft, dat het evolueert en dat het overgedragen wordt aan volgende generaties. Het educatief traject rond oude teeltechnieken en ambachtelijke vaardigheden zet hier op in.

 

  • Versterking van de rurale en lokale economie: het project betrekt de lokale horeca op en langs de fietsroute en stimuleert de creatie van streekgerechten met lokale producten.

 

  • Het doorbreken van het taboe rond geestelijke gezondheidszorg: een actief partnerschap met de psychiatrische patiënten van P.C. Caritas en de mensen met een verstandelijke beperking van de Christophorusgemeenschap bewerkstelligt een drempelverlaging voor de recreant.