Project

Wij van de Wijk is een participatief buurtproject van Erfgoed Viersprong. Een drieluik waarbinnen drie jaar op rij in een andere wijk gedoken wordt. Samen met de inwoners gaan we op zoek naar verborgen oude en nieuwe verhalen, gebeurtenissen, foto’s, verloren gegane en nieuwe tradities.

De wijk is immers een plek waar gewortelde en nieuwe inwoners samenkomen, elk met hun eigen erfgoed, samen het ‘wijkerfgoed’. Wij van de Wijk duikt in het verleden, met blik op de toekomst. Wat en wie maakt de wijk de wijk, vroeger en nu?

Elk traject bevat drie pijlers:

  • Verzamelen: samen met de inwoners halen we via diverse acties het lokaal divers ‘wijkerfgoed’ naar boven (van de straat, de inwoner vroeger en nu)
  • Dialoog: we gaan met de inwoners in gesprek over het verzameld erfgoed
  • Co-creatie: samen werken we toe naar een product en/of publieke activiteiten, van en door de wijk

Onderliggende vraag bij dit project: kan je met een participatieve erfgoedwerking als hefboom bijdragen aan de sociale cohesie in wijken in een niet-stedelijke context? Wij van de Wijk gaat de uitdaging aan!

Wij van de Wijk Meerstraat (2023 – …)

‘Wij van de Wijk Meerstraat’ is het eerste traject i.s.m. de gemeente Oosterzele (GC De Kluize). Voor dit eerste luik duiken we in de meest landelijke regio uit het werkingsgebied van Erfgoed Viersprong. Na het afwegen van het potentieel aanwezig erfgoed, de wijktypologie, demografie en sociaal weefsel van wijken in de gemeentes Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem landden we in de Meerstraat.

Wil jij graag meewerken, als partner of inwoner? We horen het zeer graag!

Wij van de wijk 2024 & 2025

Waar brengt het project ons de komende jaren? Dat ligt nog open. Samen met o.a. Avansa Regio Gent leggen we hiervoor de komende maanden de basis. We volgen daarbij geografisch het idee van de uitdijende stad. We zien in het werkingsgebied namelijk een evolutie in typologie, samenstelling, sociale dynamiek van de stedelijke rand rond Gent tot de meer landelijke gemeenten. Elk heeft zijn eigen maatschappelijke en erfgoedgerelateerde uitdagingen. In 2024 volgt zo een traject in de ring Lochristi/Melle. In 2025 landen we in een wijk in Merelbeke/Destelbergen.

Elk wijktraject bevat dezelfde pijlers, maar de gehanteerde methodieken en cocreatieve publiek luik zullen verschillen o.b.v. context, opgespoord erfgoed en wijkdynamieken. De opgebouwde kennis zal een staalkaart aan handvaten bieden voor impactgedreven lokaal participatief werken vanuit contextgebonden noden.

Interesse om mee te denken en samen te werken? We maken graag tijd voor een gesprek!