Erfgoed Viersprong

Wat is erfgoed?

Het begrip ‘erfgoed’ heeft vele betekenissen. Het zijn dingen uit het verleden, maar erfgoed kan ook heel actueel zijn. Wat we vandaag maken, beleven, bewaren … kan morgen erfgoed zijn. Erfgoed is dynamisch, steeds in beweging. En vooral het ontdekken waard.

‘Soorten’ erfgoed:

Roerend erfgoed omvat alles wat tastbaar en verplaatsbaar is. Denk aan oude documenten, foto’s, archeologische vondsten, schilderijen, boeken, films, affiches … We bewaren dit erfgoed in archieven, erfgoedbibliotheken, musea, documentatiecentra, bij heemkundige kringen … Of het is in handen van privépersonen of verzamelaars.

 

 

Immaterieel erfgoed is niet-tastbaar erfgoed: ambachten, rituelen, recepten, tradities, feesten, verhalen, dans, liederen … Erfgoed met wortels in het verleden dat we vandaag de dag nog doen en kunnen. Hoe draag je zorg voor dit erfgoed? Vooral door het te blijven doen. En anderen, nieuwe generaties er warm voor te maken. Zo geef je dit erfgoed mee een levende toekomst. Dat noemen we borgen – zorgen voor morgen.

 

 

Onroerend erfgoed is erfgoed dat letterlijk aan de grond gebonden is. Denk aan gebouwen, kapellen, graven, molens, kloosters … Maar ook archeologische sites en landschappen. Het is tastbaar, maar niet verplaatsbaar.

 


Wat doen we?

Erfgoed Viersprong zet in op al deze vormen van erfgoed. Vanuit de deelwerking rond cultureel erfgoed (erfgoedcel) en vanuit de deelwerking rond onroerend erfgoed (IOED).

Zo bewaren we het erfgoed van de regio mee voor de toekomst:

  • Erfgoed Viersprong heeft een loketfunctie. Verenigingen, burgers, bedrijven en gemeentes kunnen bij ons terecht voor advies over o.a. digitalisering, behoud en beheer, publiekswerking, beheersplannen, archeologie, verbouwingen, educatie enz.
  • Erfgoed Viersprong spoort op en zorgt voor. Erfgoed Viersprong zet in op het inventariseren van het aanwezige erfgoed om dit erfgoed te bewaren en te ontsluiten.
  • Erfgoed Viersprong toont en enthousiasmeert. Via publieksprojecten zet Erfgoed Viersprong het erfgoed in de kijker zodat iedereen het kan ontdekken en doorgeven.
  • Erfgoed Viersprong ondersteunt en werkt samen. Erfgoed leeft door de inzet van erfgoedverenigingen, vrijwilligers en particulieren. Erfgoed Viersprong ondersteunt erfgoedzorgers en brengt ze samen.