Erfgoed Viersprong

Wie zijn we?

Wij zijn Erfgoed Viersprong, een dienstverlenende erfgoedorganisatie voor de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. We zijn hét centraal aanspreekpunt voor erfgoed in de regio. Samen met gemeentebesturen, verenigingen, professionelen, vrijwilligers en inwoners zetten we ons in voor het lokaal erfgoed in al zijn diversiteit.

We delen onze kennis over erfgoed en de zorg ervoor, bieden inspiratie voor vernieuwende projecten, verbinden mensen en organisaties. We loodsen je door administratieve processen, zetten zelf nieuwe projecten op en zetten het erfgoed in de kijker.

Zo zorgen we samen voor het erfgoed van morgen.


Wat doen we?

Erfgoed Viersprong zet in op de zorg voor alle vormen van erfgoed: vanuit de deelwerkingen rond cultureel erfgoed (erfgoedcel) en onroerend erfgoed (IOED).

Dienstverlening

We bieden ondersteuning bij de zorg voor erfgoed: een loket voor al je vragen, vormingen, een uitleendienst en financiële ondersteuning voor initiatieven via onze projectsubsidies.

Verenigingen, inwoners, scholen, bedrijven en gemeenten kunnen bij ons terecht voor advies en inspiratie over o.a. digitalisering, behoud en beheer, publiekswerking, participatie, borgen van immaterieel erfgoed, beheersplannen, archeologie, verbouwingen, educatie …

Eigen initiatieven

Naast onze dienstverlening zetten we zelf actief in op erfgoedzorg:

  • We brengen het aanwezig lokaal erfgoed in kaart. We inventariseren, registeren, digitaliseren en ontsluiten het. Op erfgoedbanklandvanrode.be kan je grasduinen in een unieke collectie oud beeldmateriaal.
  • We tonen, inspireren en enthousiasmeren. Via publieksprojecten zetten we bepaald erfgoed extra in de kijker. We zoeken nieuwe samenwerkingen op en frisse, eigentijdse manieren van omgaan met erfgoed.
  • Samen met burgers, verenigingen en gemeenten maken we het erfgoed zichtbaar: via activiteiten op Erfgoeddag of Open Monumentendag, schoolrondleidingen tijdens een opgraving, participatieve projecten, een interactieve tentoonstelling …

Wat kan een erfgoedcel voor jou betekenen?

Onze collega’s van de West-Vlaamse erfgoedcellen (zuidwest, TERF, Kusterfgoed, CO7, Brugge) goten het antwoord in een helder filmpje.


Onze geschiedenis

Erfgoed Viersprong zag het licht in 2011 als Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, de intergemeentelijke samenwerking met een werking rond cultureel erfgoed voor Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. In 2015 breidde deze werking uit met de gemeentes Destelbergen en Lochristi.

Eind 2017 werd de intergemeentelijke samenwerking erkend als IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst). Vanaf 2018 kan je bij ons, onder de naam Erfgoed Viersprong, ook terecht voor alles wat te maken heeft met onroerend erfgoed.