Erfgoed Viersprong

Wat is erfgoed?

Het begrip ‘erfgoed’ heeft vele betekenissen. Het zijn dingen uit het verleden maar erfgoed kan ook heel actueel zijn. Wat we vandaag maken, beleven, bewaren … kan morgen erfgoed zijn. Een pasklare definitie bestaat niet. Erfgoed is dynamisch en steeds in beweging, maar vooral het ontdekken waard.

Er zijn drie ‘soorten’ erfgoed:

  • Roerend erfgoed omvat alles wat tastbaar en verplaatsbaar is. Het gaat over oude documenten, foto’s, archeologische vondsten, schilderijen, boeken, films, affiches … Roerend erfgoed wordt bewaard in archieven, erfgoedbibliotheken, musea, documentatiecentra, heemkundige kringen … maar het kan evengoed in handen zijn van privépersonen of verzamelaars.
  • Immaterieel erfgoed is minder tastbaar: ambachten, rituelen, recepten, tradities, volksfeesten, verhalen, liedjes… Het zit vooral in de hoofden van mensen.
  • Onroerend erfgoed is letterlijk aan de grond gebonden zoals gebouwen, kapelletjes, graven, molens, kloosters. Maar ook archeologische sites en landschappen zijn onroerend erfgoed. Het is tastbaar maar niet verplaatsbaar.

Erfgoed Viersprong zet in op de drie vormen van erfgoed, vanuit de deelwerking rond cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed) en vanuit de deelwerking rond onroerend erfgoed.


Wat doen we?

Erfgoed Viersprong wil het erfgoed van de regio bewaren voor de toekomst:

  • Erfgoed Viersprong heeft een loketfunctie. Verenigingen, burgers, bedrijven en gemeentes kunnen bij ons terecht voor advies over o.a. digitalisering, behoud en beheer, publiekswerking, beheersplannen, archeologie, verbouwingen en educatie.
  • Erfgoed Viersprong spoort op en zorgt voor. Erfgoed Viersprong zet in op het inventariseren van het aanwezige erfgoed om dit erfgoed te bewaren en te ontsluiten.
  • Erfgoed Viersprong toont en enthousiasmeert. Via publieksprojecten zet Erfgoed Viersprong het erfgoed in de kijker zodat iedereen het kan ontdekken en doorgeven.
  • Erfgoed Viersprong ondersteunt en werkt samen. Erfgoed leeft door de inzet van erfgoedverenigingen, vrijwilligers en particulieren. Erfgoed Viersprong ondersteunt erfgoedzorgers en brengt ze samen.