Leren archiveren

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Deze archieven zijn waardevolle getuigenissen van het boeiende verenigingsleven in de regio. Ze roepen tal van herinneringen op en vertellen een eigen verhaal. Maar verenigingsarchieven zijn ook kwetsbaar.

Erfgoedcellen Land van Dendermonde, Leie Schelde en Viersprong en Archiefbank Vlaanderen willen de verenigingen uit de regio stimuleren om zorg te dragen voor hun archieven en ze publiek bekend te maken.

Deze brochure geeft je de nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam te beheren. Je kan de brochure digitaal raadplegen en printen.

Titel Leren archiveren
Auteur Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen), Katrien Weyns (Archiefbank Vlaanderen) en Joris Colla (Archiefbank Vlaanderen)
Jaar van publicatie 2017
Depotnr. D/2017/12.571/1
Aantal Pagina's 36 pagina's
Meer Info

Je kan de brochure gratis verkrijgen na 26 april 2017 bij erfgoedcel Viersprong via info@4sprong.be of 09 362 87 19, bij erfgoedcel Land van Dendermonde via info@egclandvandendermonde.be of 052 52 03 40 of bij erfgoedcel Leie Schelde via info@egcleieschelde.be of 09 386 78 86.

Prijs

gratis