Educatie

De kerk in het dorp, ambachtsman om de hoek, bunker in het veld, de jaarlijkse carnavals-, reuzen- of andere stoet, jaarmarkt, treindepot, lokaal museum of archief … Erfgoed is overal rond ons. Het was er vroeger en laat tot de dag van vandaag sporen na. Meer zelfs, soms leeft het zelfs actief door. Dit erfgoed biedt ook voor de klas een pak handvaten voor vakoverschrijdende doelen én projecten!

Met Erfgoed Viersprong werkten we doorheen de jaren educatief materiaal uit rond lokale erfgoedthema’s. Bovendien kan je als leerkracht bij verschillende lokale ambachtsmensen, dansers, verenigingen, centra … terecht voor een aanbod aan workshops, bezoeken, lespakketten. Of zoek het ruimer, in Vlaanderen. Een overzicht vind je hieronder.

Of gooi je het over een creatieve boeg? Uiteraard is er meer. Niet in het minst vanuit de leefwereld van je leerlingen zelf. Hun familie, gebruiken, huis, verhalen, interesses … Tonnen inspiratie en aanleidingen voor boeiende erfgoedprojecten en -lessen. Heb je een idee dat je wil aftoetsen? Zoek je informatie, personen, methodieken of tips rond een erfgoedthema? Ook daarvoor kan je bij ons terecht.