Ons beleid

Pijlers in onze werking (2021-2026)

DIENSTVERLENINGLoket, vorming, uitleendienst, projectsubsidies

ZORGEN VOOR ERFGOEDInventariseren & waarderen, behoud & beheer, borgen

PARTICIPATIEDiversiteit & inclusie
DIGITAAL Erfgoedbank, vernieuwing & toekomstvisie
ZICHTBAAR & GEKEND Publiekswerking & sensibilisering
THEMATISCHE PROJECTENParticipatief & experimenteel

SAMENSamenwerken voor een sterker erfgoed
DUURZAAMHEIDIn algemene werking, digitaal & ecologisch

Beleidscontext

Erfgoed Viersprong bestaat uit een deelwerking rond cultureel erfgoed en onroerend erfgoed.

Erfgoedcel – cultureel erfgoed

Voor de werking rond cultureel erfgoed sluit de intergemeentelijke projectvereniging een erfgoedconvenant af met de Vlaamse Gemeenschap, sinds 2011. Dit is een contract tussen de twee partijen dat de regio toelaat om een cultureel-erfgoedbeleid uit te stippelen binnen de krijtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap. In het cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026 lees je het cultureel-erfgoedbeleid dat de projectvereniging Viersprong voert in de lopende beleidsperiode.

Meer info? Contacteer ons voor het beleidsplan 2021-2026.

In Vlaanderen zijn er 27 cultureel erfgoedcellen actief.

IOED – onroerend erfgoed

In 2017 werd de projectvereniging ook erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). In april 2018 ging de IOED van start met een werking rond archeologie, bouwkundig en landschappelijk erfgoed voor de zes gemeentes. Projectvereniging Viersprong sloot hiervoor o.b.v. het beleidsplan een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2026 met de Vlaamse overheid.

In Vlaanderen zijn er 33 erkende onroerend erfgoeddiensten.


Actieplannen

Wil je weten wat er in 2024 op het programma staat? Contacteer ons voor het actieplan.


Jaarverslagen erfgoedcel

Beleidsperiode 2021-2026

Beleidsperiodes 2010-2014 & 2015-2020

Contacteer ons indien je een ouder jaarverslag wenst te ontvangen.