Beleid

Erfgoed Viersprong bestaat uit een deelwerking rond cultureel erfgoed en een deelwerking rond onroerend erfgoed.

Voor de werking rond cultureel erfgoed sluit de intergemeentelijke projectvereniging een erfgoedconvenant af met de Vlaamse Gemeenschap, sinds 2011. Dit is een contract tussen de twee partijen dat de regio toelaat om een cultureel-erfgoedbeleid uit te stippelen binnen de krijtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap. In het cultureel-erfgoedconvenant 2015-2020 lees je het cultureel-erfgoedbeleid dat de projectvereniging Viersprong voert in de lopende beleidsperiode.

In Vlaanderen zijn er 22 cultureel-erfgoedcellen actief.

In 2017 werd de projectvereniging ook erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). In april 2018 ging de IOED van start met een werking rond archeologie, bouwkundig en landschappelijk erfgoed voor de zes gemeentes. Projectvereniging Viersprong sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018-2020 met de Vlaamse overheid.

In Vlaanderen zijn er 25 erkende onroerend erfgoeddiensten.


Actieplannen

Wil je weten wat er voor 2020 op het programma staat? Contacteer ons voor het actieplan 2020.


Jaarverslagen cultureel erfgoed