Beleid

In 2010 sloot de Vlaamse Gemeenschap een erfgoedconvenant af met de intergemeentelijke projectvereniging Viersprong Land van Rode om het lokaal cultureel – erfgoedbeleid vorm te geven. Een convenant is een contract tussen de Vlaamse Gemeenschap en het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat toelaat dat een regio zelf een cultureel – erfgoedbeleid kan invullen binnen de krijtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap. Op die manier kan op lokaal niveau het best ingespeeld worden op de noden van het werkveld en kan een duurzaam beleid ontwikkeld worden.

In januari 2011 ging de erfgoedcel van start. De erfgoedcel staat, vertrekkend vanuit de lokale noden en behoeften, in voor de uitvoering van het erfgoedbeleidsplan. Dit deed zij voor de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem.

De kerntaken van de erfgoedcel kunnen als volgt omschreven worden:

• ondersteuning bieden aan alle erfgoedvrijwilligers en -professionals van de streek;

• de opsporing, bewaring en ontsluiting van het cultureel erfgoed;

• een zo breed mogelijk publiek enthousiasmeren om cultureel erfgoed te ontdekken en door te geven.

Vanaf 2015 startte de erfgoedcel een nieuwe beleidsperiode. De gemeentes Destelbergen en Lochristi sluiten zich aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband. De erfgoedcel werkte vanaf 2015 als erfgoedcel Viersprong. In het cultureel-erfgoedconvenant 2015-2020 lees je het cultureel-erfgoedbeleid dat de projectvereniging Viersprong voert in de lopende beleidsperiode.

In 2017 werd de projectvereniging ook erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). In april 2018 ging de IOED van start met een werking rond archeologie, bouwkundig en landschappelijk erfgoed voor de zes gemeentes. Projectvereniging Viersprong sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018-2020 met het Vlaamse Gewest waarin het onroerend-erfgoedbeleid opgenomen is.

De cultureel-erfgoedwerking en de onroerend-erfgoedwerking is gebundeld onder Erfgoed Viersprong.


Actieplannen

Wil je weten wat er voor 2018 op het programma staat? Contacteer ons voor het actieplan 2018.


Jaarverslagen cultureel erfgoed