Projectsubsidies

Heb je een goed idee voor een cultureel-erfgoedproject? Dan kan Erfgoed Viersprong je een financieel duwtje in de rug geven.

Via het projectsubsidiereglement kunnen cultureel-erfgoedprojecten een subsidie krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Je kan je aanvraag op drie momenten indienen: voor 20 januari, voor 20 mei of voor 20 september. Het maximumbedrag hiervoor is 1.500 euro.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basiscriteria en bijkomende criteria. Projecten die voldoen aan de basiscriteria kunnen tot 500 euro subsidie aanvragen. Projecten die op overtuigende wijze aan minstens één van de bijkomende criteria voldoen, kunnen een hoger subsidiebedrag aanvragen. Motiveer goed in het aanvraagformulier hoe jouw project aan de criteria beantwoordt!


PROCEDURE

1. Lees grondig het projectsubsidiereglement na en neem contact op met de erfgoedcel over je projectplannen.

2. Dien voor de start van het project een aanvraag in. Er zijn drie deadlines per jaar: 20 januari, 20 mei of 20 september.

3. Projecten die aan de basiscriteria voldoen kunnen maximum 500 EUR ontvangen

4. Projecten kunnen kunnen per extra criterium max. 500 euro extra subsidie krijgen, met een maximum van 1500 euro in totaal. Motiveer grondig waarom jouw project aan de bijkomende criteria beantwoordt!

5. Zorg voor een begroting in evenwicht

6. De aanvragen worden beoordeeld door een subsidiecommissie die een advies formuleert. De raad van bestuur beslist over de aanvragen en de toe te kennen bedragen.

7. Het subsidiebedrag wordt in twee schijven uitbetaald: 60% na goedkeuring van het project, 40% na indienen en goedkeuren van evaluatie en bewijsstukken.

8. Twee maanden na afloop van het project bezorgt de aanvrager het ingevulde evaluatieformulier en de bewijsstukken.

Download hier de nodige documenten:

Projectsubsidiereglement

Aanvraagformulier

• Evaluatieformulier


VERPLICHTINGEN voor de aanvrager

De aanvrager moet aan een aantal verplichtingen voldoen zoals vermeld onder hoofdstuk 9 van het reglement.

Op elk communicatiemiddel of eindproduct moeten de logo’s van Erfgoed Viersprong en van de Vlaamse overheid vermeld staan. Je kan ze hier downloaden of opvragen bij Erfgoed Viersprong.


Meer info?

Contacteer de erfgoedcel via info@4sprong.be of telefonisch op 09 362 87 19.

Kom je graag eens langs in het Erfgoedhuis? Maak dan eerst een afspraak.


GESTEUNDE PROJECTEN

Ook in het verleden ondersteunde de erfgoedcel heel wat projecten. Hieronder vind je een overzicht per indiendatum.