DUURZAAMHEID

Erfgoed uit het verleden, heden en toekomst.

Langetermijnvisie

In de gehele werking wil Erfgoed Viersprong rekening houden met lange termijn en dit ook uitdragen naar de vele erfgoedspelers. We stimuleren erfgoedwerkers om toekomstgericht te denken en werken.

Duurzame projectwerking

We streven naar erfgoedtrajecten die voortleven. Door het gebruik van methodieken die breder deelbaar zijn, door het initiëren van participatie, door het planten van kleine erfgoedzaadjes … Zo hopen we ook na de lokale afronding elders of later nieuwe erfgoedinitiatieven aan te wakkeren.

Digitale & ecologische duurzaamheid

In onze eigen werking streven we naar digitale en ecologische duurzaamheid.

< Terug naar overzicht