Erfgoedcellen: gangmakers voor cultureel erfgoed

211 lokale besturen, goed voor ruim 6,2 miljoen inwoners en een enorme rijkdom en diversiteit aan cultureel erfgoed. Dat is het werkterrein van de zevenentwintig erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel. Nu de parlementsverkiezingen achter de rug zijn, stellen de erfgoedcellen hun werking graag voor aan de (nieuwe) Vlaamse parlementsleden: wat is dat, een ‘erfgoedcel’? Wat doen ze voor en met partners? En wat zijn hun ambities en verwachtingen voor de toekomst? De erfgoedcellen vertellen het in de nieuwe brochure: “Erfgoedcellen: gangmakers voor cultureel erfgoed”.

Zo willen de erfgoedcellen het belang van hun werking en hun toekomst in de kijker zetten. Want de volgende beleidsperiode voor de erfgoedcellen start immers op 1 januari 2027. Op 1 april 2026 kunnen bestaande erfgoedcellen hiervoor subsidies aanvragen. Ook nieuwe erfgoedcellen kunnen dan een dossier indienen voor een erkenning.

De erfgoedcellen roepen de Vlaamse overheid dan ook op om haar engagement ten volle op te nemen en de nodige middelen te voorzien om de bestaande erfgoedcellen te versterken en de oprichting van nieuwe erfgoedcellen mogelijk te maken. Zo kunnen ze, samen met de rest van de cultureel- erfgoedsector, echt werk maken van een breed gedragen, sterk verankerd en ambitieus erfgoedbeleid. Een beleid dat het erfgoed in al zijn diversiteit toegankelijk, relevant en actueel houdt.