Archiveren private archieven

In de Viersprongregio zijn heel wat private archieven van bedrijven, verenigingen, personen en families. Erfgoed Viersprong wil deze spelers stimuleren om hun archieven in kaart te brengen en toegankelijk te maken voor onderzoek. Ze zijn namelijk waardevolle getuigenissen van het maatschappelijke en culturele verleden. Erfgoed Viersprong werkt hiervoor samen met Archiefbank Vlaanderen en de onlinedatabank die voor iedereen raadpleegbaar is. De archieven zelf worden bewaard bij de eigenaar of beheerder.

Beschik je zelf over een waardevol archief? Erfgoed Viersprong begeleidt je in het beheren en toegankelijk maken. Zelf aan de slag met je archief? Lees er dan zeker meer over in de brochure Leren Archiveren.

Archief bloemisterij De Clercq en zonen

Het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw (DSMG) verzamelt, ordent en presenteert alle mogelijke documenten over de geschiedenis van de regio Gent, Destelbergen en Lochristi. Een deel van de collectie en documentatie heeft betrekking op de sierteelt in Lochristi.

Erfgoed Viersprong werd in het voorjaar van 2016 gecontacteerd door de voorzitter van het DSMG i.v.m. een uitgebreid bedrijfsarchief van De Clercq en zonen. Het archief bevat de bedrijfsgegevens van de bloemisterij van de jaren 1950 tot ongeveer 2000. In samenwerking met Archiefbank Vlaanderen werd het volledig archief geïnventariseerd en verpakt in zuurvrije omslagen en archiefdozen. De inventaris is toegankelijk via het DSMG, waar ook het archief geraadpleegd kan worden. Het archiefbestand is beschreven op Archiefbank Vlaanderen.

 

Archief Stokerij Van Damme

Het familiearchief van de Stokerij Van Damme werd geschoond en geïnventariseerd door archivaris Sophie Bossaert met ondersteuning van Erfgoed Viersprong. De inventaris van het archief is consulteerbaar in de bibliotheken van Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, in het Rijksarchief van Gent of op Archiefbank Vlaanderen. Het fotomateriaal van de stokerij kan bekeken worden op de erfgoedbank.  Het archief kan enkel ingekeken worden in de Stokerij Van Damme.

 

Archief KVLV Scheldewindeke

De KVLV Scheldewindeke schonk haar archief aan het heemkundig genootschap Land van Rode. Het archief werd geïnventariseerd en geschoond. Het archief is consulteerbaar in het documentatiecentrum van het heemkundig genootschap Land van Rode en via Archiefbank Vlaanderen.

 

Archief Samenwerkende Maatschappij Broedermin

Archivaris Sophie Bossaert inventariseerde, schoonde en verpakte het archief van de Samenwerkende Maatschappij Broedermin Balegem. De inventaris kan geraadpleegd worden via het Liberaal Archief van Gent of de Archiefbank Vlaanderen. Het archief bevindt zich in het Liberaal Archief van Gent en kan daar geconsulteerd worden.

 

Archief C.O.O. – OCMW Oosterzele

Het inventariseren en schonen van het C.O.O.-archief van Oosterzele gebeurde in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en het OCMW van Oosterzele. Archivaris Kevin Van Huffel maakte de inventaris op voor de deelgemeenten Gijzenzele, Landskouter, Oosterzele en Scheldewindeke.  Deze delen zijn ook geschoond en verpakt in zuurvrije dozen. In 2015 werd het archief naar het Rijksarchief van Gent gebracht.

 

Publicaties Huys De Cocker

Het Huys De Cocker in Melsen beheert een ruime collectie publicaties over heemkunde en geschiedenis. De collectie werd geïnventariseerd en geschoond in samenwerking met de eigenaar. De inventaris kan ingekeken worden in de bibliotheek van Merelbeke, op de archiefdienst van de gemeente Merelbeke en via deze link.