Inventarisatie Gemeentemuseum Destelbergen (2018)

Het Gemeentelijk Museum van Destelbergen beheert een collectie museumvoorwerpen met een link naar het verleden van de gemeente. Er zijn objecten rond het thema van de Eerste Wereldoorlog, de kantschool, schuttersverenigingen, de hoefsmid van Heusden, landbouwwerktuigen, enz. De collectie is ondergebracht in de kelder van het Kasteel van Acker, het gemeentehuis van de gemeente.

De vrijwilligers van het museum inventariseren, i.s.m. Erfgoed Viersprong de collectie op stukniveau volgens een gestandaardiseerde beschrijving. De stukken worden gefotografeerd, genummerd en beschreven. Op termijn krijgt de collectie een plaats op de erfgoeddatabank erfgoedinzicht.be.

Het traject is gestart in het voorjaar van 2018.