Inventarisatie religieus erfgoed (2012 – …)

Erfgoed Viersprong werkt samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap, de kerkbesturen en vrijwilligers aan de inventarisatie van het religieus erfgoed van het werkingsgebied. Deze dienstverlening ontstond in 2011 als ondersteuning van de kerkbesturen bij hun verplichting om over een actuele kerkinventaris te beschikken. Nu de parochiekerken met de lokale besturen nadenken over een langetermijnvisie is de opmaak van een geactualiseerde kerkinventaris van groot belang.

Religieuze collecties in kaart

Teams van vrijwilligers en de betrokken kerkbesturen brengen de roerende religieuze collecties in kaart. Erfgoed Viersprong ondersteunt in het proces. We stellen materiaal uit de uitleendienst ter beschikking, zorgen voor opleiding en begeleiding op maat en adviseren in de waardering van de collecties.

Vrijwilligers staan in voor het fotograferen, opmeten en beschrijven van de objecten. In samenspraak met de betrokken kerkbesturen wordt (een deel van) de collectie gepubliceerd op de erfgoeddatabank erfgoedinzicht.be. De databank wordt beheerd door de Vlaamse Gemeenschap.