Ingemaakt erfgoed

Ingemaakt Erfgoed is een piloottraject van FARO vzw, Erfgoed Viersprong, KARUS en de gemeente Melle.

In verschillende sessies worden mensen met angst- en stemmingsstoornissen aangemoedigd om hun verhaal te vertellen aan de hand  van objecten. De sessies vinden zowel plaats tijdens de behandel- als tijdens de herstelperiode. In een eerste sessie maken de deelnemers kennis met het Museum, Archief en Documentatiecentrum (MAD) Melle. De ergotherapeuten geven in het ziekenhuis meer uitleg over het museum, tonen foto’s en vertellen de deelnemers wat ze er allemaal zullen zien en kunnen verwachten.

Na deze inleiding verplaatsen de deelnemers zich naar het museum, waar ze een korte rondleiding krijgen en vervolgens onmiddellijk naar boven trekken, naar de museumzolder. Op de zolder, die normaal niet toegankelijk is voor bezoekers, vinden de deelnemers een bonte verzameling aan voorwerpen uit het dagelijkse leven van onze ouders en grootouders. Ze kiezen er een of meerdere voorwerpen uit en nemen die mee naar beneden. In groep gaan ze vervolgens vertellen waarom ze dit voorwerp hebben uitgekozen en wat het voor hen betekent. De deelnemers hebben geen historische kennis nodig over de objecten. De begeleiders vragen hen naar hun gedachten en gevoelens wanneer ze het voorwerp vasthouden. Roept het object bepaalde herinneringen op, legt de deelnemer een verband met  andere objecten of gebeurtenissen? Op het einde van de sessie krijgt elke deelnemer een inmaakpot mee naar huis.

In volgende sessies krijgen de deelnemers de opdracht om een object uit hun persoonlijke collectie te kiezen dat voor hen een speciale betekenis heeft, zoals een voorwerp dat iets vertelt over hun verleden of dat voor hen waardevol is. Deze voorwerpen worden in de inmaakpotten gestopt die de deelnemers mee kregen tijdens de eerste sessie. Tijdens een derde bijeenkomst kiezen de deelnemers een object uit dat symbool staat voor hun toekomst. De begeleiders van de sessies noteren telkens de verhalen van de deelnemers en bezorgen deze aan de erfgoedcel. Erfgoed Viersprong zorgt er vervolgens voor dat de verhalen worden opgeladen naar de ErfgoedApp en dat deze te beluisteren of te lezen zijn wanneer je de foto’s op de potten scant met je smartphone of tablet.