Inventarisatie Sierteeltmuseum Lochristi loopt!

Het Sierteeltmuseum van Lochristi beheert een unieke collectie objecten die betrekken hebben op de sierteelt. Een duidelijke registratie van de museumstukken was er niet.

Vanaf eind 2015 start het bestuur van het museum, de Vrienden van Willy, met medewerking van erfgoedcel Viersprong en het CAG (centrum agrarische geschiedenis) met de inventarisatie van de museale objecten. Elk object wordt daarbij gefotografeerd, genummerd en beschreven. In februari 2016 rondde het team van vrijwilligers de inventarisatie van de objecten van het museum af. AVS maakte hierover een reportage.

In een tweede fase worden de objecten in de schuur en de serres in de tuin van de pastorij geregistreerd.

Op termijn wordt de collectie toegevoegd aan de website www.erfgoedinzicht.be.