Kazuifel krijgt nieuwe, perfecte bestemming


Wanneer een kerk sluit, is het voor kerkbesturen niet altijd evident om voor elk religieus voorwerp een gepaste en waardige bestemming te vinden. Maar soms vallen de puzzelstukjes perfect in elkaar. Het verhaal van deze kazuifel is een opsteker voor alle kerkbesturen die voor deze uitdaging staan. 

Begin 2021 vroeg het bisdom de kerkfabriek van Moortsele om de kerk te sluiten. Kort daarna startten Erfgoed Viersprong en PARCUM i.s.m. het kerkbestuur, een waarderings- en herbestemmingstraject op voor het religieus erfgoed in de kerk. Ook de parochianen werden betrokken bij de waardering van de kerkelijke objecten.

In de kerk van Moortsele bevond zich uitzonderlijk veel textiel (kazuifels, stola’s, paramenten…), mede omdat pastoor Norbert De Baere (1929-2022) een kunstliefhebber en -verzamelaar was. Een van de (mooie en goed bewaarde) kazuifels in de Sint-Amanduskerk, behoorde toe aan R.P. Robert de Jamblinne de Meux (1888-1938), redemptorist en kapelaan aan het front tijdens WO I. Hij bracht zeven termijnen in de loopgraven door, samen met zijn vier neven. PARCUM spoorde de nabestaanden die de kazuifel met veel dankbaarheid aanvaardden. De kazuifel krijgt nu een plaats in de de Jamblinne familiekapel in de Ardennen en zal daar bij speciale religieuze familiegelegenheden gebruikt worden. Een nieuwe, perfecte bestemming dus.

Op de foto v.l.n.r.: Jean-Luc Versteirt en Rudy Bockstaele (kerkbestuur Moortsele), Olivier de Jamblinne de Meux, Ans Van de Cotte (Erfgoed Viersprong)