Sint-Lievens-Houtem

CC De Fabriek

Cultuurcentrum De Fabriek zorgt voor een ruim aanbod aan theatervoorstellingen, humor, muziek, vorming, literatuur… Regelmatig worden ook films geprogrammeerd. Het culturele seizoen loopt steeds van september tot juni. In de programmabrochure van CC De Fabriek vind je een volledig overzicht van het seizoensaanbod.

• Contactpersoon: Vera Stadeus
• Adres: Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem
•  E-mail: cultuur@sint-lievens-houtem.be
•  Website: http://www.sint-lievens-houtem.be/ccdefabriek


Cultuurdienst Sint-Lievens-Houtem

De dienst cultuur van Sint-Lievens-Houtem bouwt een cultuuraanbod uit voor een breed publiek. Ze ondersteunt ook de cultuurraad en de socio-culturele verenigingen van de gemeente. Verenigingen kunnen ook aankloppen voor een projectsubsidie voor culturele initiatieven. De programmatie van CC De Fabriek gebeurt vanuit de cultuurdienst.

• Contactpersoon: Vera Stadeus
• Adres: Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem
•  E-mail: cultuur@sint-lievens-houtem.be


Davidsfonds Vlierzele

Het Davidsfonds, afdeling Vlierzele, organiseert culturele uitstappen voor leden en niet-leden. Lokale tentoonstellingen, lezingen, wandelingen… de link met cultuur is nooit ver te zoeken.

• Contactpersoon: Huguette Van Steendam
Adres: Strijmeers 26, 6, 9520 Sint-Lievens-Houtem
• E-mail: vansteendamh@hotmail.com
• Telefoon: 053 80 18 11


De oude brouwerij van Zonnegem vzw

In de dorpskern van Zonnegem ligt de voormalige Brouwerij Rubbens, ooit als florissante landelijke bierproducent het bruisend hart van het dorp, nu een beschermd monument bestaande uit een groep karaktervolle gebouwen rond een indrukwekkende binnenkoer. Centraal staat de imposante brouwzaal, geflankeerd door de schouwtoren en de mouteest, een kader dat zich prachtig leent voor kleinschalige culturele evenementen. De vzw Oude Brouwerij van Zonnegem is een initiatief om de speciale uitstraling van dit complex weer tot leven te wekken. De vzw organiseert af en toe een gezellig evement op de binnenkoer – zoals de ambachtenmarkt en een activiteit op Open Monumentendag.

Op de activiteiten krijg je de kans om een ‘Zonnegemse Zot’ te proeven, het eigen biertje, gebrouwen met een knipoog naar het verleden.

• Contactpersoon: Lut Nelissen
• Adres: Steenbergstraat 17, 9520 Sint-Lievens-Houtem
• E-mail: info@oudebrouwerijzonnegem.be
• Telefoon 053 62 68 84
• Website: www.oudebrouwerijzonnegem.be


Gemeentearchief Sint-Lievens-Houtem

De archiefdienst is verantwoordelijk voor de verwerving, bewaring, ontsluiting of vernietiging van de gemeentelijke, administratieve documentenstroom. Het archief ambieert tevens een een documentatie- en informatiedienst over de grote en kleine geschiedenis van de gemeente te zijn. Je kan in het gemeentearchief ook terecht voor genealogische opzoekingen. Er is speciale aandacht voor de Houtemse jaarmarkttraditie en de verering van de Heilige Livinus.

• Contactpersoon: Jan Mertens
• Adres: Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem
• Telefoon: 053 60 72 37
• Website: www.sint-lievens-houtem.be/archief


Gezinsbond Vlierzele

De gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. In Vlierzele organiseert de gezinsbond tal van activiteiten zoals kooklessen, zwemlessen, een quiz, Sint-Maartenfeest… De gezinsbond Vlierzele wil ook de oude berentraditie nieuw leven in blazen. Ze reconstrueerden hiervoor reuzenbeer ‘Marijn’ opnieuw om de berenstoet op te vrolijken. De traditie dateert van de 18e – 19e eeuw toen zigeuners met afgerichte beren rondtrokken als bedeltocht. De berenfeesten vinden steeds in plaats in juli.

• Contactpersoon: Patrick Sienaert
• Adres: Oordegemstraat 15, 9520 Sint-Lievens-Houtem
• E-mail: patrick.sienaert@pfizer.com
• Website: www.gezinsbondvlierzelezonnegem.be


Heemkunde Houtem

Heemkunde Houtem heeft als werkgebied Sint-Lievens-Houtem met haar vijf deelgemeenten (Bavegem, Letterhoutem, Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele en Zonnegem).

Heemkunde Houtem heeft volgende doelstellingen:

– het ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het cultureel, landschappelijk, bouwkundig en historisch patrimonium van de regio;
– het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie, volkskunde, industriële archeologie op het regionale vlak;
– het aanleggen van een documentatie over de geschiedenis van de eigen regio;
– aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het landschappelijk erfgoed in het werkgebied;
– het organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven over feiten, gebeurtenissen, figuren, …. in verband met het werkgebied;
– het publiceren van de resultaten van opzoekingen, onderzoeken en navorsingen over het werkgebied in periodieke en/of gelegenheidsuitgaven;
– het verzamelen en/of verwerven door schenking, aankoop of anderszins van documenten, voorwerpen, publicaties,… over de eigen regio, in de ruimste zin van het woord;
– samenwerken met andere verenigingen met een gelijkaardig doel, o.m. voor activiteiten buiten het werkgebied;

• Contactpersoon: Marie-Jeanne Pede en Christiane De Landsheer
• E-mail: heemkunde.houtem@gmail.com
• Telefoon: 09 360 28 48 en 053 63 12 75

• Website: www.heemkundehoutem.wordpress.com


Heemkundig genootschap Land van Rode

Het heemkundig genootschap Land van Rode wil het beoefenen van heemkunde in al haar facetten aanmoedigen en verspreiden. Het bestuur wil je helpen bij de zoektochten naar de geschiedenis van één van de 17 gemeenten die historisch behoren tot het Land van Rode (Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele). Driemaandelijks wordt ook een tijdschrift uitgegeven over onderwerpen uit het Land van Rode. Regelmatig organiseert het bestuur activiteiten zoals uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden. De collectie van de heemkundige kring is raadpleegpaar in het documentatiecentrum in het Erfgoedhuis in Moortsele.

• Contactpersoon: Françoise Verhoosele
• Adres: Hundelgemsesteenweg 101 A301, 9820 Merelbeke
• E-mail: secretaris@landvanrode.be
• Telefoon: 09 362 69 95
•Website: www.landvanrode.be