Team

-®PhileDeprez2705

Ans Van de Cotte studeerde af als kunsthistorica aan de Universiteit Gent, waarna ze de aanvullende opleiding behoudsmedewerker moderne en actuele kunst aan de Hogeschool Gent volgde. Na een paar jaar in het tentoonstellings- en galeriewezen werkt Ans sinds 2006 in de erfgoedsector. Ze werkte onder meer bij FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw als coördinator van het intergemeentelijk samenwerkingsproject Expo ’58: Back to the Future en als stafmedewerker communicatie.

Je kan Ans bereiken via ans.vandecotte@4sprong.be of op het nummer 09 362 87 19 of 0484 816 552. Ans houdt zich bezig met beleid, het lokale ondersteuningsbeleid, beheer en behoud, religieus erfgoed, erfgoed en geestelijke gezondheidszorg en alle bovenlokale overleg.

 

Elisa De Puysseleyr is master in de vergelijkende moderne literatuurwetenschap (Universiteit Gent). Ze deed haar stage bij het Poëziecentrum Gent en werkte mee de tentoonstelling uit voor Erfgoeddag 2008. Daarna ging Elisa aan de slag bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de directie Personeel en HRM.

Je kan Elisa bereiken via elisa.depuysseleyr@4sprong.be of op het nummer 09 362 87 19 of 0484 816 502. Elisa houdt zich bezig met de Erfgoedbank, communicatie, vormingen, vrijwilligersbeleid en projecten.

 

Sofie Moeykens startte in 2018 met een werking rond onroerend erfgoed in de regio.

Je kan Sofie bereiken via sofie.moeykens@4sprong.be of op het nummer 09 362 87 19 of 0471 88 39 04. Sofie is aanspreekpunt voor onroerend erfgoed in de regio.


De erfgoedcel kan ook rekenen op de steun van diverse erfgoedvrijwilligers en -professionals.

Zin om ook vrijwilliger te worden? Laat ons iets weten!

info@4sprong.be
• 09 362 87 19