Digitalisering van fragiele filmbanden

Het DSMG beheert een grote collectie kwetsbaar 8 en 16mm filmmateriaal, vaak verworven door schenkingen. De beelden zijn een weerspiegeling van het dagelijkse leven en tonen culturele – en erfgoedactiviteiten, vooraanstaande personen, inhuldigingen, stoeten, e.d.

Het DSMG wil dit materiaal digitaliseren, bewaren op recente dragers en toegankelijk maken voor het publiek.

OrganisatieDSMG, documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling
Partners • Gemudes, gemeentelijk museum Destelbergen
Publieksmomentdecember 2018, bij de voorstelling van het jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
Ontvangen subsidie1.500 euro