Doven zien. Portretten van gebarentaligen

De tentoonstelling “Doven zien, portretten van Gebarentaalgebruikers” zal 16 foto’s omvatten die Benny De Grove fotografeerde van verschillende dove deelnemers waar hij er tegelijk een interview mee afnam. Vanuit zijn onbevangenheid kwamen er heel interessante verhalen naar boven. De verhalen worden ook verteld in VGT en op (ondertitelde) film vertoond in een loop. Bij de foto’s komen de meest frappante uitspraken/quotes.

Naast de foto’s en de quotes stellen we ook heel wat hulpmiddelen en foto’s tentoon. Wekkers voor doven, hoorapparaten, gebarentaalboeken, onderwijsmiddelen foto’s uit de rijke geschiedenis van de Vlaamse dovengemeenschap enz. Zo krijgt de bezoeker een inkijk in het leven van dove mensen vroeger en nu.

Kinderen uit de basisscholen van Merelbeke zouden eveneens betrokken worden bij deze expo. Dit wordt gekoppeld aan het thema van de Erfgoeddag “Beestig”. De basisidee is om de kinderen in de klas te vragen om dieren uit te beelden en dit vervolgens te vergelijken met de gebaren uit Vlaamse gebarentaal en met gebaren uit regionale dialecten. Hierbij komt o.m. ook de gemeentenaam ‘Merel-beke’ aan bod. Deze activiteiten zouden vastgelegd worden op film, die dan vertoond kan worden in de tentoonstelling.

De tentoonstelling zal te zien zijn van 22 april tot 18 juni 2023 in het Cultuurhuis van Merelbeke. 9 weken lang kan iedereen ze gratis bezichtigen. Groepen en scholen kunnen een rondleiding met een dove gids boeken.

OrganisatieErfgoedhuis I Zusters van Liefde JM
Partners • Doof Vlaanderen
• Tolken Vlaamse Gebarentaal
PublieksmomentVan 22 april tot 18 juni 2023
Ontvangen subsidie1500