SAMEN

Ontelbare partners: samenwerken voor een sterker erfgoed.

Erfgoedcel & IOED

Erfgoed Viersprong bestaat uit twee poten: de erfgoedcel en IOED. Samen vormen we Erfgoed Viersprong en versterken we elkaar. In al onze projecten benaderen we erfgoed integraal en geïntegreerd: onroerend, roerend en immaterieel samen en over beleidsdomeinen heen.

Lokale besturen

Lokale besturen vormen de spil in een erfgoedbeleid. Samen met de lokale besturen zetten we in op visievorming rond cultureel en onroerend erfgoed beleid. We staan klaar voor ondersteuning bij concrete erfgoeddossiers.

Lokaal netwerk & klankbordgroep

Geen erfgoedwerking zonder lokale en regionale erfgoedspelers. Via de reflectiegroep betrekken we deze spelers bij onze werking. Ze bepalen mee ons beleid/stem in onze beleidsvorming. We zetten in op expertisedeling, samenwerking en staan klaar bij elke vraag.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze bieden helpende handen bij het inventariseren, transcriberen, bij publieksmomenten. Dank jullie wel!

Vlaams netwerk

Op niveau van de provincie Oost-Vlaanderen werken we structureel samen met andere erfgoedcellen, IOED’s en de provincie Oost-Vlaanderen. Ook op Vlaams niveau werken we structureel samen met het Vlaamse cultureel- en onroerend erfgoedveld.

Sector overschrijdend samenwerken

Erfgoed staat niet op zichzelf in de maatschappij, maar is ermee verweven. Daarom werken we samen met partners uit verschillende beleidsdomeinen (socio-cultureel, onderwijs, toerisme, geestelijke gezondheidszorg, …). Met hun expertise versterken we onze erfgoedwerking en koppelen we erfgoed aan bredere maatschappelijke uitdagingen.

< Terug naar het overzicht