THEMATISCHE PROJECTEN

Thematische participatieve erfgoedprojecten met verfrissende blik.

Wijkproject: ‘Wij van de wijk’ (2022-2025)

In een meerjarentraject rond wijkerfgoed onderzoeken we i.s.m. met AVANSA Regio Gent hoe we met een participatieve erfgoedwerking als hefboom de sociale cohesie in wijken kunnen bevorderen in een niet-stedelijke context. Diversiteit aan erfgoed (onroerend, roerend en immaterieel), co-creatie met een diversiteit aan deelnemers en lokale verbinding staan hierbij centraal.

Circuserfgoed (2022-2023)

Jong (en oud) in de regio kent het Harry Malterpark in Heusden. We willen dit circuserfgoed borgen en werken er een publieksproject rond uit op maat van gezinnen & kinderen.

Bunkerproject (2022)

De bunkerlinie Bruggenhoofd Gent, die ook door onze regio loopt, vormt het onderwerp van een project met als resultaat een interactieve spelvorm.

Mobiliteitsproject (2023-2024)

Regio Viersprong wordt doorkruist door verkeersassen (E17, E40, R4, Ringvaart, grote steenwegen…) met grote impact op het leven van de inwoners en de omgeving. Een goede reden voor een participatief project rond mobiliteitserfgoed en de mobiliteitscultuur vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw. Hiermee brengen we de diversiteit aan erfgoed (zowel onroerend, roerend als immaterieel) naar boven, maar worden ook linken gelegd naar maatschappelijke thema’s.

< Terug naar overzicht