Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit loopt van 1 april t.e.m. 30 mei 2022.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

Wat is de inventaris van het bouwkundig erfgoed?

Deze inventaris geeft je een overzicht van het waardevolle bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Alle straten in Vlaanderen werden tussen ca. 1970 en 2010 bekeken. Op basis van veldwerk, literatuur- en archiefonderzoek werden sites en panden geselecteerd die lokaal waardevol erfgoed bleken te zijn.

Benieuwd of jouw huis een lokaal waardevol erfgoedpand is? Bekijk het hier: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Beschik je zelf niet over internet of wens je hulp, dan kan je het dossier raadplegen

  • op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit is in het Virginie Lovelinggebouw (stationsplein Gent-Sint-Pieters), Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent. Je bent welkom na afspraak op 09/276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
  • bij de intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst (IOED) Viersprong. Dit is in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10 te 9860 Oosterzele. Je bent welkom na afspraak op 09/362 87 19 of 0471/ 88 39 04 of via info@4sprong.be

Vaststelling

Omdat een opname op de inventaris van het bouwkundig erfgoed een aantal rechtsgevolgen heeft, wil men nu via het openbaar onderzoek nagaan of alle opgenomen items nog bewaard zijn en nog voldoende erfgoedwaarde hebben.

Er is een folder beschikbaar met meer informatie over de vaststelling en het openbaar onderzoek. In deze folder lees je hoe je opzoekt welke panden er op de vaststellingslijst staan, hoe de lijsten voor dit openbaar onderzoek werden samengesteld, hoe je een opmerking of bezwaar kan indienen, hoe men jouw bezwaar zal behandelen, wat de juridische gevolgen van de vaststelling zijn en wat het verschil is tussen vaststellen en beschermen.

Bezwaren indienen

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed (en dus niet via jouw gemeente).

Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent. Dit kan enkel na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Hulp nodig bij het indienen van jouw bezwaar? IOED Viersprong helpt je graag. Je bent welkom na afspraak op 09/362 87 19 of 0471/ 88 39 04 of via info@4sprong.be, in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10 te 9860 Oosterzele.

Infosessie

IOED Viersprong en IOED Schelde-Durme organiseren samen 2 infosessies. De sessies zijn vrij toegankelijk, iedereen van harte welkom.

  • woensdag 4 mei 2022 – 19.30u – De Kollebloem, Leenstraat 18, 9070 Destelbergen
  • woensdag 11 mei 2022 – 19.30u – zaal ’t Sestich in het bibliotheekgebouw, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde

Meer info?

Contacteer IOED Viersprong – 09/362 87 19 – 0471/88 39 04 – info@4sprong.be